Frågor & svar
Råd och stöd

Kollektivavtal för privat sektor

På denna sida hittar du vanliga kollektivavtal för Naturvetarnas medlemmar inom privat sektor. Kollektivavtalen är sorterade på vilken arbetsgivarorganisation som tecknat avtalet. Här finns även Svenska Kyrkans avtal och PTKs avtal om konkurrensklausuler.

Arbetsgivarorganisationer

Almega Innovationsföretagen

Almega IT & Telecomföretagen

Almega Kompetensföretagen (f.d. Bemanningsföretagen)

Almega Medieföretagen

Almega Samhall

Almega Tjänsteförbunden

Almega Tjänsteföretagen

Almega Vårdföretagarna

ArbetsgivarAlliansen

Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation

Byggnadsämnesförbundet

Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Energiföretagens arbetsgivareförening EFA

Fastigo

Flygarbetsgivarna

Fremia (fd KFO och Idea)

Försäkringsbranschens arbetsgivarorganisation

Glasbranschföreningen

Grafiska Företagens Förbund

Gruvornas arbetsgivarförbund Svemin

Gröna arbetsgivarna (tidigare SLA) 

IDEA (har gått ihop med KFO till Fremia)

Innovations- och Kemiindustrierna IKEM

KFO (har gått ihop med Idea till Fremia)

KFS - Sobona

Livsmedelsföretagen

Maskinentreprenörerna

Målaremästarnas Riksförening

Motorbranschens Arbetsgivarförbund, MAF

Petroliumbranchens Arbetsgivareförbund, PAF

Plåtslageriernas Riksförbund

PTK

Skogs- och lantbruksarbetsgivarna, SLA

SLA har bytt namn till Gröna arbetsgivarna 

Stål- och metall Arbetsgivarförbundet, SMF

Svemek Svets Mekaniska Arbetsgivarförbundet

Svensk Handel

Svensk Scenkonst

Svenska hamnar

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Sveriges Skogsindustrier

Sveriges Textil- och Modeföretag

Sveriges Transportindustriförbund, STIF

Sveriges Byggindustrier, BI

Teknikarbetsgivarna, TAG:

Tekniktjänstearbetsgivarna

Tele2

Trä- och Möbelindustriförbundet, TMF

VVS Företagen