Frågor & svar
Råd och stöd

Jobb för fysiker

Fysiker, sjukhusfysiker och astronomer är experter på de grundläggande fysikaliska lagar och processer på jorden och i universum. De arbetar framförallt inom industrin, akademin och sjukvården.

Det finns drygt 4 800 fysiker på arbetsmarknaden och antalet legitimerade sjukhusfysiker är ca 600.

 

Bli medlem!

 

Hur ser arbetsmarknaden ut för fysiker?

Det är balans mellan utbud och efterfrågan på fysiker och sjukhusfysiker. Vi bedömer att det är ett läge som kommer att hålla i sig de kommande fem åren. Bedömningen gäller både nyexaminerade och erfarna.

Kompetensen behövs brett och det finns inte en tydlig enskild sektor som anställer fysiker. Därför kan nyexaminerade fysiker som är osäkra på hur de ska använda sin kompetens i arbetslivet kan ha svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. 

De få fysiker som examineras får nästan undantagslöst kvalificerade arbeten och de flesta disputerar innan de lämnar akademin. Det finns likheter mellan civilingenjörers och fysikers arbetsmarknad.

Tekniska genombrott har stor betydelse för kompetensbehovet och när det gäller material, datalagring, kommunikationsteknik, energi samt automatisering kommer vi sannolikt att fortsätta se en stark utveckling de närmaste åren.

Efterfrågan på sjukhusfysiker ökar i viss mån och det blir också allt vanligare att kompetensen efterfrågas utanför sjukvården. Det finns exempelvis en efterfrågan från producenter av medicinsk-teknisk utrustning och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Årsskiftet 2020/21 fick 2 procent av Naturvetarnas medlemmar utbildade inom fysik ersättning från a-kassan eller deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

 

Var finns jobben för fysiker?

Fysiker finns inom alla branscher som ägnar sig åt högteknologisk forskning och utveckling, till exempel inom telekombranschen, fordonsindustrin och annan verkstadsindustri. Andra arbetsgivare är myndigheter, försvaret samt universitet och högskolor.

Fysiker arbetar också som lärare, både på gymnasiet och inom högskolan. En del fysiker arbetar på stora internationella forskningsanläggningar, som CERN. Även inom finans- och försäkringsbranschen finns ett behov av fysiker.

Sjukhusfysiker finns framförallt i regionerna och på universitetssjukhusen, där de arbetar med medicinsk bilddiagnostik, strålbehandling och strålskydd.

 

Vanliga sektorer där de arbetar

 

Exempel på arbetsgivare för fysiker

 • Universitetssjukhus
 • Totalförsvarets Forskningsinstitut
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • European Spallation Source
 • Raysearch Laboratories
 • Axis Communications
 • Astra Zeneca
 • Siemens Healthcare
 • Vattenfall

 

Vad gör fysiker på jobbet?

Fysiker arbetar ofta med forskning och utveckling. Sjukhusfysiker arbetar huvudsakligen inom sjukvården med strålbehandling, bilddiagnostik och strålskydd. De deltar också vid utvecklingen av ny medicinsk teknik.

De flesta fysiker arbetar med fysik eller med hälso- och sjukvård om de är sjukhusfysiker.

Exempel på titlar som fysiker kan ha

 • Sjukhusfysiker
 • Forskare (Scientist/Reseacher)
 • Forskningsingenjör
 • Universitets-/Högskolelektor/Lärare
 • System-/mjukvaruutvecklare
 • Data scientist
 • Konsult
 • Projektledare
 • Specialist/Expert
 • Ingenjör

 

Vad tjänar fysiker?

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

 

Vanliga grundutbildningar

 • Fysik
 • Sjukhusfysik

Du hittar relevanta utbildningar genom att söka på fysik på www.studera.nu. Om du vill få ner antalet träffar begränsa sökningen till program och kandidatexamen alternativt sjukhusfysikerexamen.

Hur länge studerar man för att bli fysiker?

De allra flesta fysiker har en forskarexamen (54%) eller har en magister- eller en masterexamen (30 %). Exempel på specialiseringar är astronomi, nano- och materialvetenskap och teoretisk fysik.

Sjukhusfysikerprogrammet är ett femårigt yrkesprogram, som leder fram till en yrkesexamen som sjukhusfysiker.

Vad kan fysiker?

 • Lösa problem genom att strukturera, modellera och göra beräkningar
 • Förutsäga processer och fenomen
 • Kommunicera resultat och sätta in dem i ett större sammanhang
 • Utveckla nya metoder
 • Fysik, matematik, statistik, programmering och mätteknik

Vad kan sjukhusfysiker?

 • Lösa medicinska problem vid strålningsbehandling och diagnos
 • Kvalitetskontrollera medicinteknisk utrustning och radioaktiva läkemedel
 • Utveckla ny medicinsk teknik
 • Bedöma strålningsrisker
 • Medicinsk strålningsfysik, kemi, biologi och medicin

 

Bli medlem!

 

Källor: SCB RAMS 2019, Naturvetarnas löneenkät 2020 och branschrapporter

Senast uppdaterad: