Frågor & svar
Råd och stöd
Rymden
Foto: Colourbox

Jobb för fysiker

Fysiker, sjukhusfysiker och astronomer är experter på de grundläggande fysikaliska lagar och processer på jorden och i universum. De arbetar framförallt inom industrin, akademin och sjukvården.

Det finns drygt 4 800 fysiker på arbetsmarknaden och antalet legitimerade sjukhusfysiker är ca 600.

 

Bli medlem!

 

Var finns jobben för fysiker?

Fysiker finns inom alla branscher som ägnar sig åt högteknologisk forskning och utveckling, till exempel inom telekombranschen, fordonsindustrin och annan verkstadsindustri. Andra arbetsgivare är myndigheter, försvaret samt universitet och högskolor. De arbetar främst inom Life Science, inkl. hälso- och sjukvård och digitala sektorn

Fysiker arbetar också som lärare, både på gymnasiet och inom högskolan. En del fysiker arbetar på stora internationella forskningsanläggningar, som CERN. Även inom finans- och försäkringsbranschen finns ett behov av fysiker.

Sjukhusfysiker finns framförallt i regionerna och på universitetssjukhusen, där de arbetar med medicinsk bilddiagnostik, strålbehandling och strålskydd.

Andel naturvetare inom fysik inom olika arbetsmknadssektorer

Exempel på arbetsgivare för fysiker

 • Universitet
 • Saab
 • Ericsson
 • Regioner
 • Totalförsvarets Forskningsinstitut
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • European Spallation Source
 • Raysearch Laboratories
 • Axis Communications
 • Astra Zeneca
 • Rise AB

 

Vad gör fysiker på jobbet?

Fysiker arbetar ofta med forskning och utveckling. Sjukhusfysiker arbetar huvudsakligen inom sjukvården med strålbehandling, bilddiagnostik och strålskydd. De deltar också vid utvecklingen av ny medicinsk teknik.

De flesta fysiker arbetar med fysik eller med hälso- och sjukvård om de är sjukhusfysiker.

Exempel på titlar som fysiker kan ha

 • Sjukhusfysiker
 • Forskare (Scientist/Reseacher)
 • Forskningsingenjör
 • Universitets-/Högskolelektor/Lärare
 • System-/mjukvaruutvecklare
 • Data scientist
 • Konsult
 • Projektledare
 • Specialist/Expert
 • Ingenjör

 

Vad tjänar fysiker?

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök. Du kan även ladda ner en ny lönerapport längre ned på denna sida. 

 

Bli medlem!

 

Hur ser arbetsmarknaden ut för fysiker?

Det är balans mellan utbud och efterfrågan på fysiker och sjukhusfysiker. Vi bedömer att det kommer att hålla i sig de kommande fem åren.

Fysikkompetens behövs brett och det finns inte en tydlig enskild sektor som anställer fysiker. Därför kan nyexaminerade fysiker som är osäkra på hur de ska använda sin kompetens i arbetslivet ha svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

De fysiker som examineras får nästan undantagslöst kvalificerade arbeten och de flesta disputerar innan de lämnar akademin. Det finns likheter mellan civilingenjörers och fysikers arbetsmarknad.

Tekniska genombrott har stor betydelse för kompetensbehovet och när det gäller material, energi, automatisering och AI kommer vi sannolikt att fortsätta se en stark utveckling de närmaste åren.

Efterfrågan på sjukhusfysiker ökar i viss mån och det blir också allt vanligare att kompetensen efterfrågas utanför sjukvården. Det finns exempelvis en efterfrågan från producenter av medicinsk-teknisk utrustning och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Arbetslösheten har sjunkit något senaste året. Årsskiftet 2021/22 fick 1,7 procent av Naturvetarnas medlemmar utbildade inom fysik ersättning från a-kassan eller deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Källor: Naturvetarnas löneenkät 2021, SCB RAMS 2019 och branschrapporter

Senast uppdaterad: