Frågor & svar
Om oss
Mattias Larsson, Dianna Zeleskov och Viktor Åkerfeldt.
Mattias Larsson, Dianna Zeleskov och Viktor Åkerfeldt.

Studentrådet

Naturvetarnas studentråd är en plattform för engagerade naturvetarstudenter. Studentrådet engagerar sig i studentpolitik, med extra fokus på frågor som är viktiga för naturvetares utbildning och arbetsmarknad.

Studentrådet bedriver påverkansarbete genom att bland annat föra diskussioner och samarbeten med lärosäten, kårer och studentorganisationer. Även lobbyarbete och debattartiklar är ett sätt att höras och synas inom utbildningspolitiken.

 

En del av Saco studentråd

Naturvetarnas studentråd är en del av Saco studentråd, Sveriges största fackliga studentorganisation. Saco studentråd påverkar utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken för att förbättra studenters och nyexaminerades situation. Läs mer om Saco Studentråd

 

Studentrådets kongress

Varje höst håller Naturvetarnas Studentråd en kongress där ni medlemmar får chans att påverka vilka frågor Studentrådet ska driva under kommande verksamhetsår.

Vi nätverkar, utvecklas och får en djupare inblick i vad Naturvetarna gör för just oss. Styrelsen berättar vad som gjorts under året som gått och vad planen är för kommande verksamhetsår. Vid kongressen utses även nästkommande års styrelse och valberedning. 

Senast uppdaterad: