Frågor & svar
Om oss
Från vänster: Daniel Nord, Lovisa Sundström, Colin Andersson, Astrid Resare och Love Chrisson.

Naturvetarnas studentråd

Naturvetarnas studentråd är en plattform för engagerade naturvetarstudenter. Studentrådet engagerar sig i studentpolitik, med extra fokus på frågor som är viktiga för naturvetares utbildning och arbetsmarknad. 

Studentrådet bedriver påverkansarbete genom att bland annat föra diskussioner och samarbeten med lärosäten, kårer och studentorganisationer. Även lobbyarbete och debattartiklar är ett sätt att höras och synas inom utbildningspolitiken.

 

Studentrådets kongress

Studentrådets kongress hålls varje höst. Då beslutar deltagarna om fokusfråga samt andra frågor som studentrådet ska arbeta med. De väljer också en ny styrelse. Om du är medlem i Naturvetarna och student kan du delta!

 

Fokusområde för 2021

”Klimatfrågan har ett fackligt svar”

Studentrådet vill se ett ökat engagemang med både fler studentmedlemmar och att dessa involveras mer i verksamheten.

För att rekrytera fler studentmedlemmar tror vi att en ökad synlighet för Studentrådet genom att hitta en profilering i klimatfrågan kommer att öka intresset för att engagera sig. Fackligt engagemang ska ses som ett konkret sätt att göra skillnad för klimatet. Ett fokus på klimatfrågan ser vi som naturligt då en fackligt driven klimatomställning kan innebära fler arbetstillfällen för naturvetare, något som gynnar både klimatet och våra medlemmar.

Långsiktigt måste engagemanget i en organisation flöda uppåt från grunden. Ett engagemang på distans, med medlemmar utspridda över landet och socialt distanserade från andra, behöver dock inte innebära döden för engagemanget utan erbjuder också nya möjligheter. Studentrådet vill komma närmare medlemmarna och ser återkommande digitala medlemsmöten som en väg dit. Dessa kan vara fortbildande och fungera som ett öppet diskussionsforum mellan styrelsen och medlemmar.

Målsättningen är att studenter som ansluter sig övergår till att bli yrkesverksamma medlemmar i Naturvetarna efter studietiden. Det förutsätter kunskaper om fackets roll, såväl historiskt som i vardagen, som försvarare av löntagares rättigheter i arbetslivet. Kan studenter även inspireras till att bli fackligt aktiva på sina framtida arbetsplatser kan dessa i sin tur verka för att fler engage- rar sig fackligt i framtiden.

Studentrådet ser ett behov av att jobba efter en strategi där alla våra aktiviteter, stora som små, finns i ett sammanhang och därmed enklare kan dra mot samma mål. Att utveckla en strategi innebär att peka ut en tydlig riktning om vart vi vill och hur vi vill att Studentrådet ska uppfattas. Det gör det lättare för medlemmar att involveras i verksamheten och ger Studentrådet ett tydligt mandat från medlemmarna samtidigt som det också ger större frihet till initiativ än en klassisk aktivitetslista.

Studentrådet uppnår detta genom:

  • att skriva minst tre stycken debattartiklar som ökar synligheten för Naturvetarnas Studentråd.
  • att en styrelseledamot ansvarar för att kommunicera Studentrådets arbete i sociala medier.
  • att genomföra ett medlemsmöte med en grundkurs i fackets historia och hur facket fungerar i dag.
  • att genomföra ett medlemsmöte med en grundkurs om a-kassan.
  • att genomföra minst en aktivitet på temat klimatomställning.
  • att i samråd med medlemmarna ta fram ett förankrat strategidokument att anta vid nästa årsmöte.

 

En del av Saco studentråd

Naturvetarnas studentråd är en del av Saco studentråd, Sveriges största fackliga studentorganisation. Saco studentråd påverkar utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken för att förbättra studenters och nyexaminerades situation. Läs mer om Saco Studentråd

Senast uppdaterad: