Frågor & svar
Råd och stöd

Söka jobb-guiden

Här är Naturvetarnas bästa tips för att lyckas när du söker jobb.

Inventera din kompetens

Din kompetens är summan av dina kunskaper, färdigheter och talanger, men också din motivation och dina drivkrafter. Börja med att fundera igenom vad du vill, vilka mål du har och vad du är bra på. Genom att klargöra detta för dig själv blir det lättare att söka jobb.

Sammanställ det du vill att en arbetsgivare ska få veta om dig. Lägg fokus på vad du med din kompetens och dina personliga kvaliteter kan tillföra arbetsgivaren och deras verksamhet. Fundera kring följande frågor:

 • Vilka drivkrafter har du? Vad är det som gör att du går till jobbet med glädje? Vad måste finnas för att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete?
 • Vilka värderingar har du? Vad måste stämma överens med arbetsgivarens värderingar när det gäller till exempel miljö, arbetsklimat och lön?
 • Vilka kunskaper har du? Inte bara inom specifika ämnen eller från utbildningar, utan också vad du faktiskt kan.
 • Vilka färdigheter har du? Det kan till exempel vara förmågan att organisera, ta dig an problem eller hålla föredrag.
 • Vilka är dina erfarenheter av arbetsuppgifter, ansvarsområden, resultat och prestation? Vad tyckte du bäst respektive sämst om?
 • Hur definierar du social kompetens och hur skulle du beskriva din egen sociala kompetens? Hur hanterar du din relation till arbetskamrater, chefer, underställda och kunder?
 • Vad kan din kompetens och dina personliga kvaliteter tillföra arbetsgivaren och deras verksamhet?

 

Hitta jobben

När du söker jobb finns det många kanaler med utannonserade tjänster att hålla koll på. Men det är minst lika viktigt att underhålla dina personliga kontakter och ditt nätverk. Låt alla veta att du söker jobb! 

Bevaka arbetsmarknaden

Håll koll på arbetsmarknaden och hur den utvecklas i din bransch och inom närliggande områden. Din kompetens kan vara användbar inom branscher som du kanske inte hade tänkt på från början. I vår arbetsmarknadsinformation kan du läsa om arbetsmarknadsläget och inom vilka branscher naturvetare arbetar. Även branschtidningar och vår medlemstidning Naturvetaren kan ge inspiration om var jobben finns.

Platsannonser

Leta platsannonser i flera kanaler. Många jobb utannonseras idag på sociala medier, främst LinkedIn. Branschtidningar och jobbsajter är andra exempel, liksom Arbetsförmedlingens Platsbank. Håll även koll på arbetsgivares och rekryteringsföretags webbplatser. I Naturvetarnas medlemstidning och under Lediga jobb på vår webbplats utannonseras också lediga tjänster för naturvetare. 

Nätverk

Börja bygga upp ditt nätverk redan under din utbildning och fortsätt sedan knyta kontakter genom hela yrkeslivet. Dina kontakter kan öppna dörrar till nya arbetsplatser eller fungera som referenspersoner när du söker jobb. Inventera vilka kontakter du har som känner dig och kan lägga ett gott ord för dig.

Bygg upp ditt nätverk genom att engagera dig i olika organisationer, helst med koppling till ditt intresseområde och bransch. Gå på seminarier och träffa andra naturvetare och företag som du kan nätverka med. Gå med i någon av våra professionsföreningar där du kan träffa andra naturvetare med liknande utbildningsbakgrund. Är du student kan det vara bra att välja exjobb och projektarbeten strategiskt för att skapa värdefulla kontakter och arbetslivserfarenhet. Gå på arbetsmarknadsdagar och se dessa som en möjlighet att presentera dig och din kompetens för potentiella arbetsgivare.

Gå med i olika digitala nätverk som till exempel LinkedIn, Twitter och Facebook. De kan vara en kanal för att hitta intressanta jobb och framförallt för att knyta kontakter och marknadsföra dig själv och din kompetens. Följ Naturvetarnas sida på LinkedIn och gå med i vår LinkedIn-grupp. Du som medlem kan också få värdefull feedback på din LinkedIn-profil. Läs mer om LinkedIn-coachning och boka här. 

Rekryteringsföretag

Du som söker nya utmaningar kan registrera ditt CV i rekryteringsföretags kandidatbanker. Var noga med att uppdatera din profil kontinuerligt. Registrera dig inte i fler databaser än du har tid att underhålla. Välj nyckelord med omsorg så att de passar de sökord som rekryteringsföretagen använder när de söker efter personer med just din kompetens. Rekryteringsbranschen växer så det är en god idé att surfa runt och se vad olika företag har att erbjuda.

Kontakta arbetsgivare

Ta själv kontakt med intressanta arbetsgivare, även om de inte annonserar lediga tjänster just nu. Läs på om arbetsplatsen och fundera över vad du kan bidra med till verksamheten och vilka frågor du vill ha svar på gällandederas framtida behov. Kom ihåg att intervjun kan börja redan där och då i första samtalet, så var påläst. Be sedan att få skicka in ett brev och CV till arbetsgivaren. Kom ihåg att följa upp samtalet efter en tid.

 

Söka jobbet

När du hittat ett jobb att söka ska du skriva en ansökan med ett personligt brev och CV. Syftet med ansökan är att skapa nyfikenhet hos arbetsgivaren så att de vill träffa just dig för en intervju.

Var personlig och stick ut när du söker jobb. Det finns inga rätt eller fel för hur din ansökan ska utformas, så se till att du är nöjd och kan stå för din ansökan. Kom ihåg att ansökan ska vara lättläst och dina främsta meriter ska sticka ut.

Skräddarsy din ansökan för varje jobb så att den matchar den tjänst du söker. Ibland kan det vara värt att ringa arbetsgivaren och fråga mer om tjänsten, så att du kan anpassa din ansökan bättre. Låt dig inte hindras från att söka tjänsten om du inte uppfyller alla krav som arbetsgivaren ställer. Framhåll istället de kriterier som du matchar. Har du någon erfarenhet eller kompetens som arbetsgivaren inte eftersöker men som du ser är en bonus för dem? Passa på att sälja in det som en ”vinst”, något som arbetsgivaren får på köpet om just du anställs.

Använd alltid pdf-format när du mejlar din ansökan. På det sättet har du full koll på hur ansökan ser ut på mottagarens skärm. Tänk också på att döpa filen med ditt namn.

 

Inte redan medlem i Naturvetarna?

Bli medlem här!

Personligt brev

Berätta varför du är rätt person för det utannonserade jobbet och vad du kan tillföra verksamheten utifrån vem du är och den kompetens du har. Ge konkreta exempel som visar på produktivitet, ansvar och resultat. Detta är intressant för arbetsgivare eftersom de försöker bilda sig en uppfattning om din potential och hur du kommer att prestera i framtiden.

Använd aktiva verb som signalerar handlingskraft. Några exempel är: analysera, arrangera, effektivisera, etablera, förbättra, initiera, koordinera, leda, organisera, presentera, producera, samarbeta, sälja, tillverka, utveckla.

Att lägga dina kontaktuppgifter i sidhuvud eller sidfot sparar utrymme. Ha en neutral e-postadress (fornamn.efternamn@xxxx.se). Använd inte din e-postadress från tidigare arbetsgivare eller utbildning, vilken bara är giltig under en begränsad tid.

Checklista:

 • Inbjuder layouten till läsning eller ser det rörigt ut?
 • Väcker inledningen intresse så att du vill fortsätta att läsa?
 • Signalerar du att du vill ha just det här jobbet?
 • Ligger fokus på vad du kan tillföra arbetsgivaren?
 • Hittar läsaren snabbt dina främsta meriter?
 • Finns det något du kan utesluta?
 • Är brevet lagom långt med relevant information?
 • Finns dina kontaktuppgifter med?
 • Har någon läst och kommenterat ditt brev? Se upp för eventuella stavfel eller grammatiska fel.

CV

Ditt CV ska visa din kompetens och väcka läsarens intresse. Ditt CV ska matcha tjänsten du söker.

Börja med det senaste först, alltså omvänd kronologisk ordning. Ta bara med det som är relevant för tjänsten. En kurs du gick för tjugo år sedan är kanske inte lika aktuell i dag.

Beskriv vilken nytta dina tidigare arbetsgivare eller uppdragsgivare har haft av dig. Vilken blir nyttan för din framtida arbetsgivare? Hur kan din kompetens användas på arbetsplatsen? Skriv om dina initiativ, prestationer och resultat.

Ha en layout som gör att läsaren snabbt hittar det mest relevanta för tjänsten. Det finns inga rätt och fel, du kan blanda löpande text med punkter eller väva in frågor om du vill.

Lämna inte ut kontaktuppgifter till dina referenser. Skriv istället att referenser finns och lämnas på begäran. Stäm av med referenserna att du får lämna ut kontaktuppgifterna och ge dem till arbetsgivaren till exempel vid intervjun. Välj en referens som känner dig och talar väl för dig. Glöm inte att informera referensen om vilken tjänst du har sökt.

Checklista:

 • Är layouten snygg eller rörig?
 • Är allt som du tar med relevant?
 • Får läsaren snabbt en uppfattning om dina styrkor och främsta meriter?
 • Förutom kunskaper, får läsaren en uppfattning om dina egenskaper, talanger och färdigheter?
 • Står det något om initiativ, resultat och prestationer?
 • Är ditt CV framåtsyftande eller är den främst ett historiskt dokument?
 • Finns dina kontaktuppgifter med?
 • Har någon läst och kommenterat ditt CV? Se upp för eventuella stavfel eller grammatiska fel.
Senast uppdaterad: