Frågor & svar
Om oss

Våra fokusfrågor

Vi jobbar ständigt med att förbättra naturvetares villkor i arbetslivet och inom utbildning och forskning. Här kan du läsa om de frågor vi lägger extra fokus på just nu.