Frågor & svar
Om oss

Karl Ståhl – Svinpesten är under kontroll men kan överraska

 

Vem är Karl Ståhl?

Karl Ståhl

Han är statsepizootologen som blev Karl med hela svenska folket under några veckor i september 2023. Han dök upp i rutan och gav sin bild av läget för svinpesten. Sin bas har han på Statens veterinärmedicinska anstalt och har täta kontakter med myndigheter, jägare och skogsägare för att ha koll på smittoläget för alla typer av smittor som kan uppträda i de ekologiska systemen och påverka jordbrukets djur.

 

 

 

 

Afrikanska svinpesten

Hittills har man lyckats hålla den afrikanska svinpesten inom den avstängda zonen i trakterna av Ludvika och Norberg i Västmanland.  Där har man hittat runt femtio kadaver som har burit viruset som smittar via kontakter, främst blod. 

Det stabila DNA-viruset klarar sig en kort period utanför värden och kan sprida sig snabbt. Däremot är svinpesten smittsam för människa och det är helt ofarligt att äta köttet, om man skulle råka få i sig det. 

För att smittan inte skulle sprida sig till grisuppfödare tog man beslutet att avliva alla tamgrisar som levde inom den smittade zonen. Där finns dock inga större grisbesättningar. Skulle smittan komma in på en grisgård är det slakt som gäller, vilket skulle bli extremt kostsamt för den grisbonde som drabbas. 

 

Ska man göra som i Danmark om vildsvinsstammen?

Det har höjts röster, bland annat från LRF, att 90 procent av vildsvinsstammen borde skjutas av. Men det menar statsepizootologen Karl Ståhl inte skulle hjälpa. I så fall får man göra som i Danmark och utrota vildsvinen. Däremot finns det inte något linjärt samband mellan populationen av vildsvin och förekomsten av svinpest. I så fall skulle andra delar av Sverige ha drabbats i stället för Västmanland där svinstammen är förhållandevis gles.

 

Lyssna på Karl Ståhl på Spotify

Senast uppdaterad: