Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Råd och stöd

Livsmedelssektorn

Inom livsmedelssektorn finns företag och organisationer som förser oss
med livsmedel. 7 procent av medarbetarna inom livsmedelssektorn är idag naturvetare. I framtiden kommer de att bli fler.

Verksamheter inom lantbruk, livsmedelsföretag och organisationer som ägnar sig åt service till företag, samt fodertillverkning och djursjukvård ingår i livsmedelssektorn.

Idag finns 68 000 jobb inom primärproduktionen, 50 000 inom livsmedelsindustrin och 3 850 inom djursjukvården. Djursjukvården är viktigt för köttproduktionen och eftersom vi i det här avsnittet vill täcka in hela livsmedelskedjan är den inkluderad.

Enligt Sveriges livsmedelsstrategi ska mer mat produceras i Sverige. Vi ska bli en konkurrenskraftig och hållbar matnation på en global marknad och sysselsättningen i sektorn ska öka.

7 procent av medarbetarna inom livsmedelssektorn är idag naturvetare. Fler naturvetare behövs för att stärka innovationskraften i sektorn och tackla de utmaningar som sektorn står inför.

I Sverige finns kunskap, innovationskraft, miljömedvetenhet, EU:s lägsta antibiotikaanvändning, ett gott djurskydd och naturresurser. Utmaningarna handlar om bristande lönsamhet, hård internationell konkurrens, klimatförändringar och miljöproblem. Det är i detta sammanhang intressant att notera att en del av den mer innovativa delen av livsmedelssektorn idag börjat glida in i Life Science-sektorn.

 

Naturvetare inom livsmedelssektorn

Inom livsmedelssektorn finns:

 • 8 000 naturvetare
 • hälften av dessa finns inom lantbruk
 • 679 finns inom djursjukvården

I denna siffra ingår inte personer som är anställda på universitet och högskolor och offentlig förvaltning. Veterinärer ingår inte heller, såvida de inte har tagit sin veterinärexamen efter sin naturvetenskapliga examen. Siffrorna baseras delvis på uppskattningar av hur stor andel av de naturvetare som arbetar på tjänsteföretag eller inom handeln som kan hänföras till livsmedelssektorn.

Närmare 40 procent av de naturvetare som är verksamma inom handeln är det på företag kopplade till lantbruk och livsmedel.

En stor andel av naturvetarna i sektorn har egna gårdar, vilket är en del av förklaringen till att så mycket som 25 procent driver eget företag. Det kan relateras till att 4 procent av alla yrkesverksamma naturvetare driver företag.

Naturvetare inom lantbruk- och livsmedelssektorn är sällan forskarutbildade. Det vanliga är 3 till 4 års utbildning. Troligenär detta en effekt av att det är vanligt med yrkesexamina. Djursjukvården är den klart mest kunskapsintensiv branschen, trots att veterinärer alltså inte ingår i sammanställningen.

Vanliga utbildningar inom livsmedelssektorn

 1. Agronomutbildning
 2. Lantbruk, fiske och trädgård 
 3. IT
 4. Biologi
 5. Djursjukskötare
 6. Kemi
 7. Medicin
 8. Biomedicinsk analytikerutbildning
 9. Miljövetenskap
 10. Djurhållning

 

Bli medlem!

 

Senast uppdaterad: