Frågor & svar
Råd och stöd
Fotoarrangemang av grönsaker och frukter
Foto: Colourbox

Jobb för dig inom kost och livsmedel

Livsmedelsagronomer, dietister, nutritionister och livsmedelsinspektörer är experter på hur kosten påverkar vår hälsa. De jobbar med bland annat kostrådgivning, projektledning, forskning, utveckling och behandling av sjukdomar relaterade till kost.

Det finns närmare 1 800 legitimerade dietister och 400 nutritionister på svensk arbetsmarknad. Till detta tillkommer livsmedelsagronomer och andra akademiker med en akademisk utbildning inriktad på kost och livsmedel.

 

Bli medlem!

 

Var finns jobben?

De flesta dietister arbetar inom hälso- och sjukvården i regioner och kommuner. Nutritionister arbetar ibland också i vården även om de oftare återfinns på myndigheter, företag och inom akademin. Life science-, vård-, livsmedels- och tjänsteföretag, samt kooperativ och organisationer är vanliga arbetsgivare på privat sektor. Läs mer om livsmedelssektorn här. 

Exempel på arbetsgivare

 • Aleris
 • ICA Sverige
 • Arla Foods
 • Oatly
 • Coop Sverige
 • Regioner
 • Kommuner
 • Livsmedelsverket
 • Folhälsomyndigheten
 • Universitet

 

Vad gör de på jobbet?

De allra flesta arbetar huvudsakligen med livsmedelsfrågor eller med hälsorelaterade frågor inom vården. Dietisten ägnar sig framför allt åt kostrådgivning och behandling. Livsmedelsagronomen är mer inriktad på att livsmedelsproduktion och nutritionisten arbetar ofta med projekt eller FoU för att förbättra folkhälsan.

De flesta dietister, nutritionister, livsmedelagronomer och livsmedelsinspektörer arbetar med livsmedel, eller hälso- och sjukvård (framförallt dietister).

Exempel på titlar som naturvetare inom kost och livsmedel kan ha

 • Dietist
 • Livsmedelsinspektör
 • Handläggare
 • Enhetschef
 • Nutritionist
 • Projektledare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
 • Universitets-/Högskolelektor/Lärare
 • Produktspecialist

 

Vad tjänar naturvetare inom kost och livsmedel?

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök. Du kan även ladda ner en ny lönerapport längre ned på denna sida. 

 

Bli medlem!

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Idag är det liten konkurrens om jobben för nyutexaminerade och erfarna dietister. Allt fler regioner uppger att det har svårt att rekrytera dietister och efterfrågan på kommundietister har ökat.

Det är troligt att både dietister som nutritionister kommer att ha en god arbetsmarknad de närmaste fem åren. Ett ökat fokus på förebyggande arbete inom hälsoområdet och en större medvetenhet om sambandet mellan kost och hälsa driver utvecklingen. Antalet utbildningsplatser begränsar samtidigt utbudet.

Livsmedelssektorn behöver öka sin innovationskraft och här har naturvetare en viktig roll att fylla. Nutritionister står för en stor del av forskningen och skulle i ökad utsträckning kunna se till att ny kunskap snabbare kommer ut till livsmedelssektorn.

Samhällets ökade krav på information om var och hur våra livsmedel är producerade skapar också möjligheter inom tillsyn och automatiserade system för spårbarhet för att nå ökad livsmedelssäkerhet, reducera matsvinn, hållbarhet och större effektivitet i leveranskedjan.

Att sektorn står inför ett generationsskifte gör även att det finns anledning att tro att arbetsmarknaden inom livsmedelssektorn kommer att vara god framöver.

Ett ökande antal dietister och nutritionister driver också egna företag. Specifika yrkesroller som sektorn sannolikt kommer att behöva de närmaste fem åren är forskare, livsmedelsinspektörer, rådgivare och data scientist.

Årsskiftet 2021/2022 fick 1,5 procent av Naturvetarnas medlemmar utbildade inom kost och livsmedel ersättning från a-kassan eller deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Källor: Naturvetarnas löneenkät 2021, SCB RAMS 2019 och branschrapporter

Senast uppdaterad: