Frågor & svar
Om oss

Karin Modig – Livsstil betyder mer än arv för hur gammal du blir

 

Vem är Karin Modig?

karin_Instagram_1080px.jpgHon leder en forskargrupp i ”Ageing and health och är docent i epidemiologi vid institutionen för Miljömedicin, Karolinska institutet. Hennes forskning handlar om den åldrande befolkningen, hur gamla vi kan bli, om vi även blir friskare och om vilka effekter en åldrande befolkning kan väntas få för samhället och vårdsektorn i framtiden.

 

 

 

 

Livsstil betyder mer än arv för hur gammal du blir

Du kan påverka din livslängd mer än du tror, då bara 20-30 procent bestäms av arvet. Med hälsosam mat, fysisk aktivitet och socialt häng ökar chansen att bli äldre, vilket speglas av att medellivslängden fortsätter att öka, även om det blev ett hack i kurva under pandemin.

Att vi utsätts för alltmer kemikalier i samhället ökar risken att dö i förtid, men effekterna av medicinska framsteg och bättre livsstil gör att vi ändå lever allt längre. Men det finns stora socioekonomiska skillnader, där hög lön och var du bor förlänger livslängden med fem år räknat på populationsnivå.

Världens äldsta människa blev 122 år, en toppnotering från 1990-talet som står sig än i dag. För att bli så gammal måste man också ha lite tur vid sidan av en hälsosam livsstil och goda gener. Sedan är frågan om det finns en vilja att bli så gammal, där funktioner och färdigheter kan ha gått förlorade.

Lyssna på Karin Modig

Senast uppdaterad: