Frågor & svar
Råd och stöd

Stoppmöbelindustrin, TMF

Trä- och Möbelindustriförbundet, TMF, är en bransch- och arbetsgivarorganisation bildad av de tidigare organisationerna Träindustriförbundet (TIF), Träindustrins Allmänna Grupp (TAG), Stoppmöbelförbundet (STAF) och Svenska Träskivor. Här finns avtalsdokument för branschområde Stoppmöbelindustrin.

Avtalsperiod 2020-11-01 till 2023-03-31

Tjänstemannaavtal

 

Senast uppdaterad: