Frågor & svar
Råd och stöd

Sveriges Byggindustrier, BI

Sveriges Byggindustrier (BI) samlar företag inom byggbranschen. Bland de anslutna företagen finns bland andra JM, NCC, PEAB och Skanska.

Avtalsperiod 2020-11-01 till 2023-03-31

Tjänstemannaavtalet

 

Senast uppdaterad: