Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Om oss

Hållbart arbetsliv

Pandemin har ökat takten mot ett mer flexibelt arbetsliv. Nya tekniska möjligheter och vetenskapliga framsteg förändrar arbetsmarknaden. För att naturvetare ska ha en god arbetsmarknad behöver förutsättningarna och villkoren i arbetslivet utvecklas.

Uppluckringen av de traditionella gränserna för när, var och hur arbetet kan utföras skapar stora möjligheter till stimulerande arbetsuppgifter och utveckling. Men det ställer samtidigt höga krav på individens förmåga att ta ansvar för sin tidsplanering och sätta gränser för arbetets utförande.

För såväl arbetsgivare som medarbetare finns vinster i att komma överens om hur uppdraget ska utföras på ett hållbart sätt för både medarbetaren och verksamheten. Det är grunden för en god arbetsmiljö.

Vi arbetar för att du som naturvetare ska ha ett hållbart arbetsliv genom:

  • Arbetsvillkor som skapar utrymme för en hållbar balans mellan arbetsliv och privatliv.
  • En arbetsmiljö som främjar god hälsa, arbetsglädje och rätt kompetensanvändning genom hela yrkeslivet.
  • En kompetens- och löneutveckling som säkerställer framtida kompetensförsörjning.

 

En hållbar struktur på arbetsmarknaden

Naturvetarnas utgångspunkt är att naturvetare ska få de bästa villkoren vid varje givet tillfälle. Den svenska modellen bygger på uppgörelser mellan fack och arbetsgivare – medarbetare och chef – överenskommelser som skapar förutsättningar för de bästa villkoren.

För att den svenska modellen ska skapa gynnsamma villkor även år 2050, behöver arbetsmarknadspolitiken spegla hur den moderna arbetsmarknaden fungerar och omfatta alla oavsett arbetsform.

Naturvetare ska omfattas av avtal som ger förutsättningar för goda villkor i arbetet och möjlighet till individuella överenskommelser. Avtalen behöver därför ge utrymme för lokala överenskommelser som är anpassade till verksamhetens förutsättningar och där individens specifika villkor bestäms mellan chef och medarbetare.

 

Så här arbetar Naturvetarna med frågan:

  • Initiera och medverka i utvecklingen av arbetsmarknadens funktionssätt i lagar, regelverk, strukturer och trygghetssystem.
  • Samarbeta med arbetsgivareorganisationer inom Naturvetarnas branscher i syfte att gemensamt utveckla framåtsyftande avtal.
  • I avtalsförhandlingar agera för ökad flexibilitet och öppningar för lokala överenskommelser i kollektivavtalen.
  • Följa upp efterlevnaden av avtal för att säkerställa att specifika förutsättningar diskuteras och villkor bestäms mellan chef och medarbetare.
  • Följa utvecklingen av arbetsmarknadens funktionssätt och analysera dess påverkan på naturvetare.

Vi har även tagit fram en guide för personlig hållbarhet och en guide för en hållbar arbetsplats.

Senast uppdaterad: