Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Råd och stöd
Äldre par kramas utomhus

Pension

Genom ditt kollektivavtal har du en tjänstepension som kompletterar din allmänna pension. Arbetar du på ett företag utan kollektivavtal går du miste om denna förmån och måste själv få in ett kompletterande pensionsskydd i ditt anställningsavtal.

Den pension som du tjänar in under ditt arbetsliv är uppbyggd av två delar:

 • Den allmänna pensionen som består av inkomstpension och premiepension. Den allmänna pensionen är lagstadgad och den tjänar du in till genom att betala skatt i Sverige.
 • Tjänstepension. Den ingår om du är anställd på ett företag med kollektivavtal, annars är det upp arbetsgivaren att eventuellt betala. 

Du kan även ha ett eventuellt privat pensionssparande.

För att få en så god pension som möjligt är det viktigt att alla delar finns med, liksom att du följer med i utvecklingen och regelbundet ser över hur du väljer att placera dina pensionspengar. Vad som passar bäst beror bland annat på din livssituation och din ålder.

 

Vad är tjänstepension?

Den kollektivavtalade pensionen, tjänstepensionen, blir en allt viktigare del av vår framtida pension. Tjänstepension är ett resultat av förhandlingar mellan fackförbund och arbetsgivare.

Saknar din arbetsgivare kollektivavtal är det arbetsgivaren som bestämmer om det ska göras inbetalningar till tjänstepension eller inte. Ta upp pensionsfrågan med din arbetsgivare. Arbetsgivare som väljer att köpa en tjänstepension åt sina anställda väljer ofta en premiebestämd pension, dvs de betalar in en procentsats av de anställdas lön till en försäkringsmäklare, bank eller försäkringsbolag. 

Tjänstepensionen ser lite olika ut beroende på vad de fackliga organisationerna och arbetsgivarna har kommit överens om inom de olika sektorerna. Läs mer om vilka avtal som gäller för de olika sektorerna nedan.

 

Höjd pensionsålder

Enligt en blocköverskridande överenskommelse i december 2017 kommer pensionsåldern att höjas successivt och vara uppnådd 2026.

Du har idag rätt att vara kvar på jobbet till 68 års ålder enligt lagen om anställningsskydd, den så kallade Las-åldern. Om du kommer överens med din arbetsgivare så kan du jobba längre än så. För den som fyller 68 år krävs dock inte saklig grund för uppsägning.

Från och med 2023 kan du vara kvar till 69 år. Den lägsta pensionsåldern kommer också att höjas succesivt.

 • Rätten att stanna kvar på arbetsmarknaden (LAS-åldern) höjs 2023 från 68 till 69 år.
 • Lägsta åldern när det går att ta ut allmän pension höjs 2023 från 62 till 63 år och 2026 från 63 till 64 år.
 • Åldern för när det går att ta ut garantipension höjs 2023 från 65 till 66 år och 2026 från 66 till ”riktåldern” (dvs. den knyts till medellivslängdsökningen)

 

Tjänstepension inom olika sektorer 

Anställd på kommun och regioner

För dig som är anställd inom inom kommun och region samt vissa bolag som ägs av kommun eller landsting så gäller AkademikerAlliansens pensionsavtal KAP-KL (födda före 1986) där man från 21 års ålder tjänar in tjänstepension, samt även förmånsbestämd tjänstepension mellan 28 och 65 års ålder över en viss inkomst. För födda efter 1986 gäller AKAP-KL där man som medarbetare tjänar in avgiftsbestämd pension från 21 år ålder fram till 67 år ålder. 

Läs mer om pensionsavtalen på KPA:s hemsida. 

Statligt anställda

För medarbetare inom staten och affärsverken så gäller det statliga pensionsavtalet PA16 förhandlat av Saco-S. I detta avtal så tjänar medarbetare födda 1987 eller tidigare in till tjänstepension från 28 år fram till 65 års ålder. För medarbetare födda 1988 eller senare så tjänar de in tjänstepension under hela sin statliga anställningstid upp till den sk LAS åldern. Läs mer på www.spv.se

Kåpan Pensioner förvaltar kollektivavtalad tjänstepension för dig som är eller har varit statligt anställd.

Gilla din Ekonomi har tagit fram en informativ film om pensioner för statligt anställda. Se den här. 

Saco-S har kommit överens med Arbetsgivarverket om att öppna för fri-
villiga överenskommelser mellan dig och din arbetsgivare, så kallad Enskild överenskommelse. Du som är född 1987 eller tidigare och arbetar inom staten kan ingå enskilda överenskommelser för att växla lön till pension inom Kåpan Extra.

Privat anställda

Arbetar du som tjänsteman inom den privata sektorn heter din tjänstepension troligtvis ITP1 eller ITP2, beroende på din ålder eller vad arbetsgivaren beslutat.

 • Är du född 1979 eller senare gäller ITP1
 • Är du född 1978 eller tidigare gäller ITP2

Du börjar tjäna in till din tjänstepension när du fyller 25 år och fortsätter tjäna in den tills du är 65 år. Enligt överenskommelse mellan PTK och Svenskt Näringsliv kommer den som omfattas av ITP1 från 1 januari 2023 att tjäna in tjänstepension upp till 66 år. 

Hur stor premie som din arbetsgivare betalar in till tjänstepensionen beror på hur hög lönen är. Arbetsgivaren sätter in motsvarande 4,5 procent av din lön varje år upp till 7,5 inkomstbasbelopp (inkomstbasbeloppet är 68 200 SEK 2021). Det innebär att den högsta pensionsgrundande inkomsten år 2021 är 511 500 kronor per år (42 625 kronor per månad). Har du en lön över detta belopp betalar arbetsgivaren in 30 procent på lönedelar däröver.

I både ITP1 och ITP2 avtalen finns det valbara delar. Om du själv vill placera din tjänstepension så måste hälften av pengarna placeras i en traditionell försäkring. Andra hälften får du välja att placera antingen i traditionell försäkring eller fondförsäkring, eller både och. Du kan alltså själv välja vem som ska förvalta din tjänstepension bland några utvalda bolag. 

Väljer du inte alls placeras tjänstepensionen automatiskt hos Alecta i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd och som betalas ut så länge du lever.

Mer info och tips om vad du ska tänka på när det gäller din allmänna pension, din tjänstepension och de försäkringar du har via kollektivavtalet hittar du här:

De flesta privatanställda naturvetare omfattas av tjänstepensionen ITP, som är ett kollektivavtal mellan PTK, där Naturvetarna ingår, och Svenskt Näringsliv. 

Avtalats rådgivningstjänst erbjuder dig som har ITP att enkelt få personliga råd om hur du kan få dina pensionspengar att växa. Du kan också få rekommendationer, helt anpassade efter din livssituation, på hur du förbättrar dina försäkringar. Till Avtalats rådgivningstjänst.

Företagare

För att tjäna in till din allmänna pension måste du som är företagare själv betala in de så kallade egenavgifterna för till exempel framtida pension och sjukförsäkring. Som företagare betalar du två pensionsavgifter:

 • Ålderspensionsavgift som motsvarar den avgift arbetsgivare betalar för en anställd, samt
 • Allmän pensionsavgift som du får tillgodoräkna dig i och med att du betalar skatt. 

För att fylla ut din allmänna pension behöver du därför ta ut lön eller överskott från din verksamhet. Hur mycket du betalat in till Skatteverket via skatter och avgifter påverkar din allmänna pension. Om du betalar lite i skatt blir också pensionen mindre.

När du tjänar över 18 739 kronor under ett år börjar du tjäna in till din allmänna pension. Vid en lön på 39 879 kronor i månaden maximeras inbetalningen. (Siffror för 2016)

Tänk på: 

 • Driver du företaget vidare efter det år du fyller 66, eller det år du börjar ta ut hel ålderspension, betalar du lägre egenavgifter. Du får också göra större jobbskatteavdrag.
 • Se till att öppna det orangea kuvertet som kommer varje år från pensionsmyndigheten, där finns en prognos för din allmänna pension. Du kan också logga in på pensionsmyndigheten.se för att se hur helheten av din pension ser ut. 

Spara för att komplettera den allmänna pensionen

Eftersom du inte har någon arbetsgivare som betalar in till tjänstepension behöver du själv se till att komplettera din allmänna pension genom att spara. Pensionsmyndigheten har räknat ut att om man sparar ungefär fem procent av sin lön eller sitt överskott i ett långsiktigt sparande motsvarar det vad de flesta anställda får inbetalt till tjänstepension.

Här är det viktigt att titta extra noga på avgifterna, så att de är så låga som möjligt. Höga avgifter får stor effekt på hur mycket pengar du har när du ska gå i pension. Det finns några hjälpmedel för att välja hur du ska placera ditt sparande:

Senast uppdaterad: