Frågor & svar
Om oss
Kvinna i intressant samtal

Naturvetarnas syn på lön

När löneprocessen fungerar som den ska är lönen ett verktyg för arbetsgivaren att styra och utveckla verksamheten. Medarbetaren kan då själv påverka sin lön och få rätt lön i förhållande till sina insatser och sitt uppdrag.

Din lön ska grundas på ansvar, kompetens och prestation. Naturvetarna tycker att:

  • lön ska sättas lokalt och individuellt i överenskommelse mellan arbetsgivare och medarbetare.
  • närmaste chef ska ha mandat att sätta lönen i lönesamtal.
  • lön bör ses som ett av verktygen för att styra verksamheten och öka medarbetarnas engagemang och prestationsvilja.
  • lönespridning ska återspegla skillnader i individernas kunskap och kompetens, prestationer och ansvarstagande.
  • förtroendevalda spelar en viktig roll för att säkerställa att löneprocessen fungerar, och ska få tydliga villkor samt erkännande för sitt uppdrag.

 

Utbildningspremien måste bli högre

Naturvetare spelar en stor roll för Sveriges framtida utveckling. De bidrar till innovation, tillväxt och produktivitet. Samtidigt är kompetens en av de viktigaste framgångsfaktorerna i den globala konkurrensen. I Sverige är utbildningspremien mycket låg. För att utbildning ska löna sig bör lönen sättas lokalt i ett lönesamtal mellan chef och medarbetare, där man diskuterar utifrån verksamhetens förutsättningar och individens bidrag.

 

Centrala avtal ska vara sifferlösa

Naturvetarna tycker att de centrala avtalen ska vara sifferlösa. Detta eftersom centralt satta löneökningstal brukar bli ett tak snarare än ett golv, inte minst för akademiker.

En fungerande individuell lönesättning ger en högre lönespridning och i förlängningen en högre utbildningspremie och produktivitet. Studier som Saco gjort visar också att en ökad lönespridning för en akademisk profession leder till en högre livslön för hela gruppen.

När löneprocessen fungerar som den ska är den också ett verktyg för arbetsgivaren att styra och utveckla verksamheten så att medarbetarna gör rätt saker och presterar bra.

 

Så här arbetar Naturvetarna med frågan:

  • På verksamhetsnivå ska vi agera för att löneavtalens intentioner, om individuell lönesättning baserad på det värde som naturvetare skapar för verksamheten, uppfylls.
  • Vi arbetar aktivt för att arbetsgivare ska ha ett förhållningssätt där verksamheterna anlitar och belönar individerna efter kompetens, ansvar och resultat i förhållande till uppsatta mål.
Senast uppdaterad: