Frågor & svar
Råd och stöd

Medieföretagen, Almega Medieföretagen

Avtal mellan Almega Medieföretagen och Sveriges Ingenjörer.

Avtalsperiod 2023-05-01 till 2025-04-30

 

Kollektivavtal 

Kollektivavtal.eng

Senast uppdaterad: