Frågor & svar
Bli medlem

Naturvetarnas medlemsavgifter

Naturvetarnas medlemsavgifter är bland de lägsta på marknaden. I avgiften får du trygghet, råd och stöd som gör det möjligt för dig att utvecklas på arbetsmarknaden.

Ordinarie medlemsavgift 250 kr
Reducerad avgift (inkomst under 20 000 kr/mån)* 175 kr/mån
Låg reducerad avgift (inkomst under 15 000 kr/mån)* 100 kr/mån
Doktorand med anställning 120 kr/mån
Stipendiat 100 kr/mån
Student** och doktorand utan anställning 10 kr/mån

* Du måste själv ansöka om reducerad avgift om du har en inkomst under 20 000 kr per månad. Ansök om reducerad avgift här

** Studentmedlem kan du vara vid din första grundutbildning eller om du fortsätter på din grundutbildning. Om du påbörjar en ny grundutbildning efter att ha varit yrkesverksam har du rätt till reducerad avgift istället.

Här finns mer information om betalningsalternativ. 

 

Övriga avgifter

Pensionär 
Om du är yrkesverksam oavsett ålder betalar du ordinarie medlemsavgift. 
60 kr/mån
Utlandsanställda utanför Norden 100 kr/mån
Dubbelansluten till Lärarnas Riksförbund, SULF, DIK eller Sveriges Arbetsterapeuter. Läs mer här.
Vissa professionsföreningar tar ut en avgift för medlemskap.  Läs mer här

 

Senast uppdaterad: