Frågor & svar
Om oss

Djursjukskötarnas Riksförbund

Djursjukskötarnas Riksförbund verkar bland annat för att sprida kunskap om vår specifika yrkeskompetens, samt att utveckla och fördjupa yrkesrollen.

Djursjukskötarnas Riksförbund är en sammanslutning av medlemmar i Naturvetarna och medlemsavgiften är 96 kr per år. Du kan även vara med som student.

 

Vi behöver bli fler!

Många djursjukskötare har att ansluta sig till Naturvetarna och därmed tagit tydlig ställning för ett tjänstemannaavtal. Vi har kommit en bra bit på väg, men för att komma i mål behöver vi din hjälp att bli fler. Alla legitimerade djursjukskötare är välkomna som medlemmar i Naturvetarna. Oavsett om du har fått legitimation på övergångsregler eller genom att ta en akademisk examen.

För dig som är djursjukskötare handlar det om att ta ställning. Vill du vara med i ett fack, som tydligt driver dina intressen som djursjukskötare? Vi behöver ditt stöd för att komma till förhandlingsbordet för bättre arbetsvillkor med större individuellt inflytande.

 

Föreningen arbetar med

Föreningen verkar för:

 • att sprida kunskap om vår specifika yrkeskompetens
 • att utveckla och fördjupa yrkesrollen
 • att vi ska få högre status
 • att vi ska bli många fler
 • att vi ska få en förbättrad arbetsmiljö

Naturvetarna anser:

 1. Djursjukskötare är ett nytt yrke som tillkom när legitimationen infördes med krav på en treårig akademisk utbildning inom djuromvårdnad. Att det har funnits övergångsregler som gjort det möjligt för personer med stor erfarenhet att göra ett kunskapsprov innebär inte att yrket som sådant är detsamma som det tidigare yrket djurvårdare.
 2. Djursjukskötare har kvalificerade arbetsuppgifter och agerar på eget ansvar inom djurens hälso- och sjukvård. Därför bör de i likhet med veterinärer omfattas av tjänstemannaavtal. Det är arbetsuppgifterna man utför som avgör om man är arbetare eller tjänsteman. Basen för tjänstemäns kollektivavtal är den enskilde individens betydelse för verksamheten, basen för arbetaravtalen är kollektivets betydelse för verksamheten.
 3. Att valet av fackförbund görs utifrån personlig övertygelse och ska respekteras. I Sverige har vi föreningsfrihet, vilket förutsätter att alla organisationer har möjlighet att representera sina medlemmar.

Undantag i behandlingsförbudet

Jordbruksverket utreder just nu möjligheten att göra de tillfälliga undantag i behandlingsförbudet som har funnits under en tid permanenta. Naturvetarna och Djursjukskötarnas Riksförbund motsätter sig detta. Naturvetarna är remissinstans och kommer att besvara remissen i samråd med professionsföreningen. 

 • 2017-02-22 Jordbruksverkets förslag på nya undantag
 • 2016-10-27 Naturvetarnas synpunkter (se Dokument i sidospalten)
 • 2016-10-27 Djursjukskötarnas riksförbunds synpunkter (se Dokument i sidospalten)
 • 2016-05-31 Naturvetarna synpunkter, (se Dokument i sidospalten)

Tjänstemannaavtal för djursjukskötare inom staten

Legitimerade djursjukskötare som arbetar inom staten och är med i Naturvetarna eller något annat fackförbund inom Saco omfattas av Saco-S avtal. Det ger rätt att förhandla sin lön själv och högre semesterersättning jämfört med andra avtal inom staten. De djursjukskötare som är med i Naturvetarnas kommer i och med förtydligandet få semesterersättning retroaktivt.

Utredning om verksamhetstillsyn inom djurens hälso- och sjukvård

Naturvetarna bevakar frågan.

Snabbspår: Veterinärer blir djursjukskötare

Ett snabbspår för nyanlända veterinärer har tagits fram. Naturvetarna har varit med i processen trots stort motstånd från Kommunal, som tydligt markerat att de inte accepterar Naturvetarna som part trots att många djursjukskötare i dagsläget valt oss som sitt fackförbund. Naturvetarna anser att det är de potentiella medlemmarna och inte parterna som tar beslut om vem som ska företräda dem på arbetsmarknaden.

Medlemsansökan professionsförening för medlemmar i Naturvetarna

Du måste vara inloggad för att skicka formuläret. Om du är inloggad och ändå inte kan skicka det, se till att "Do not track" inte är aktiverat i din webbläsares inställningar.
Professionsförening: Djursjukskötarnas Riksförbund