Frågor & svar
Råd och stöd

Svenska kyrkan

Avtal för Svenska Kyrkan sluts med Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation.

Avtalsperiod 2023-04-01 till 2025-04-30

Allmänna bestämmelser

Löneavtal

 

 

Senast uppdaterad: