Frågor & svar
Råd och stöd

Vård och Omsorg, Arbetsgivaralliansen

Arbetsgivaralliansen organiserar arbetsgivare inom den ideella sektorn. Här finns avtalsdokumenten för branschområdet Vård och Omsorg

Avtalsperiod 2023 - 2025

Löneavtal, Vård och omsorg

 

 

 

Senast uppdaterad: