Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Råd och stöd
Ett gult vetefält mot en blå himmel
Foto: Colourbox

Jobb för dig inom lantbruk

Agronomer och lantmästare är experter på odling, livsmedelsproduktion, djurhållning samt hållbar utveckling av lantbruksföretag och landsbygd. De jobbar ofta på myndigheter och lantbruksföretag.

Det finns ca 3 700 agronomer och ca 3 100 lantmästare på den svenska arbetsmarknaden.

 

Bli medlem!

 

Var finns jobben?

Agronomer och lantmästare arbetar på myndigheter och inom livsmedelssektorn och miljösektorn. De finns även på länsstyrelser, kommuner samt på naturbruksskolor inom landstinget. I näringslivet finns de oftast inom parti- och detaljhandeln, företag inom redovisning, bank och försäkring, livsmedelsföretag samt kooperativ och organisationer.

En stor andel av naturvetarna i sektorn har egna gårdar, vilket är en del av förklaringen till att så mycket som 25 procent driver eget företag. Det kan relateras till att 4 procent av alla yrkesverksamma naturvetare driver företag.

 

Exempel på arbetsgivare

 • SLU
 • Lantmännen
 • Hushållningssällskapet Västra
 • Länsstyrelsen
 • Regeringskansliet
 • HS Konsult AB
 • Lantbrukarnas Ekonomi AB
 • Jordbrukarna

 

Vad gör de på jobbet?

De vanligaste arbetsuppgifterna för agronomer och lantmästare är handläggning, rådgivning, samt projekt- och verksamhetsledning kopplat till lantbruk. Lantmästare har ofta en arbetsledande position på lantbruksföretag.

Naturvetare inom lantbruk arbetar också allt oftare med frågor som rör miljö och hållbarhet, både inom och utanför lantbrukssektorn. De kan exempelvis arbeta med kvalitets- och miljöledning eller med bistånds- och utvecklingsfrågor. Att kvalitetssäkra, utveckla, marknadsföra och sälja produkter och tjänster är andra vanliga arbetsuppgifter.

Vanliga arbetsområden för naturvetare inom lantbruk

Exempel på titlar

 • Handläggare
 • Rådgivare (Advisor)
 • Projektledare
 • Säljare/Försäljare
 • Forskare (Scientist/Reseacher)
 • Växtodlingsrådgivare
 • Specialist/Expert
 • Agronom
 • Lantbrukskonsulent
 • Produktchef

 

Vad tjänar de?

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök. Du kan även ladda ner en ny lönerapport längre ned på denna sida. 

 

Bli medlem!

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det är idag balans mellan utbud och efterfrågan på nyutexaminerade agronomer och lantmästare, medan efterfrågan på erfarna har ökat. Enligt Arbetskraftsbarometern anser ett ökat antal arbetsgivare att det är brist.

I Sverige är ambitionen att livsmedelssektorn ska stärkas, vilket också innebär fler arbetstillfällen. Naturvetare har nyckelkompetenser för att lösa många av de utmaningar livsmedelssektorn står inför.

Det finns förhållandevis få forskarutbildade som arbetar med jordbruk eller livsmedel. Det behöver förändras om livsmedelssektorn ska kunna öka sin innovationskraft. Naturvetare står för en stor del av forskningen och kan också se till att ny kunskap snabbare kommer sektorn till del.

Samhällets ökade krav på information om var och hur våra livsmedel är producerade skapar möjligheter för naturvetare inom lantbruk som är intresserade av att arbeta med tillsyn och automatiserade system för spårbarhet. Behovet av digital kompetens kommer därför sannolikt att öka även i denna sektor.

De närmaste åren kommer många att gå i pension vilket gör att det finns anledning att tro att arbetsmarknaden inom livsmedelssektorn kommer att vara god framöver.

Årsskiftet 2021/22 fick 2,1 procent av Naturvetarnas medlemmar inom området ersättning från a-kassan eller deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Det är en svag ökning jämfört med tidigare år.

Källor: Naturvetarnas löneenkät 2021, SCB RAMS 2019 och branschrapporter

Senast uppdaterad: