Frågor & svar
Råd och stöd

Almega Innovationsföretagen, Almega Tjänsteförbunden

Avtalet omfattar cirka 6 500 medlemmar. Bland de anslutna företagen finns till exempel Sweco, WSP, Ramböll, Tyréns och Semcon Caran.

Avtalsperiod 2023-04-01 till 2025-03-31

Allmänna anställningsavtal

Senast uppdaterad: