Frågor & svar
Råd och stöd

Jobb för geovetare

Geovetare så som geolog, naturgeograf, meteorolog, hydrolog och oceanograf är experter på processer i berg, jord, luft och vatten, samt hur dessa påverkar landskapet. Geovetare jobbar ofta med att kartlägga och förvalta naturresurser och göra undersökningar inför väg-, tunnel- och husbyggen.

Det finns närmare 5 500 geovetare på arbetsmarknaden.

 

Bli medlem!

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Idag är det balans på geovetares arbetsmarknad och vi bedömer att konkurrens om jobben kommer att minska de närmaste fem åren.

Arbetet med att ställa om samhället kommer troligen att fortsätta att vara prioriterat i många år framöver. Infrastrukturen i vårt land är eftersatt och satsningar görs på många håll. Inte minst för att hantera riskerna med klimatförändringarna.

Möjligheterna med geografisk positionering och en ökad efterfrågan på mineral, metaller och andra naturtillgångar gynnar också geovetares arbetsmarknad. Konjunkturförändringar kan komma att påverka denna bedömning. Såväl bygg- och anläggningsbranschen, som gruvnäringen är konjunkturkänslig.

Årsskiftet 2020/21 fick 1,9 procent av geovetarna inom Naturvetarna ersättning från a-kassan eller deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

 

Var finns jobben för geovetare?

Geovetare arbetar främst inom offentlig förvaltning och miljösektorn. De finns på myndigheter, teknikkonsultföretag och inom gruvnäringen.

Hydrologer och oceanografer är ofta forskare på myndigheter som SMHI. En del arbetar som teknikkonsulter. Hydrologer finns även på vattenkraftsbolag.

De flesta meteorologer finns på myndigheter, såsom Försvaret och SMHI. De arbetar även på energiföretag, IT-företag och public service.

Vanliga sektorer där de jobbar

 

Exempel på arbetsgivare

 • SMHI
 • SGU (Sveriges Geologiska Undersökning)
 • Försvarsmakten
 • Lantmäteriet
 • Boliden Mineral
 • WSP Sverige
 • Bergeologiska undersökningar
 • LKAB
 • Cowi
 • AFRY

 

Vad gör geovetare på jobbet?

Naturvetare inom geovetenskap arbetar ofta med att kartlägga naturtillgångar och medverkar vid planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt.

Geovetare ägnar sig ofta åt handläggning, utredning och rådgivning. En del driver projekt och andra ägnar sig åt forskning. Undersökningar vid infrastrukturprojekt, prospektering samt kartläggning av naturresurser och miljögifter är vanliga arbetsuppgifter.

 

De flesta geovetare arbetar med miljö och naturvård, samt samhällsbyggnad.

Exempel på titlar som geovetare kan ha

 • Geolog
 • Miljökonsult
 • Handläggare
 • Projektledare
 • Meteorolog
 • Forskare (Scientist/Reseacher)
 • Hydrogeolog
 • Konsult
 • GIS-ingenjör
 • Utredare

 

Vad tjänar geovetare?

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök. 

 

Vanliga grundutbildningar  

 • Geologi
 • Geovetenskap
 • Meteorologi
 • Naturgeografi

Du hittar relevanta utbildningar genom att söka på geovetenskap på www.studera.nu. Om du vill få ner antalet träffar begränsa sökningen till program och kandidatexamen.

Hur länge studerar man för att bli geovetare?

De flesta geovetare har studerat i 4-5 år och har en magister- eller en masterexamen (ca 80 %). En av fyra fortsätter på en forskarutbildning för att doktorera.

Exempel på specialiseringar är geofysik, geografiska informationssystem, hydrologi, oceanografi, kvartärgeologi, landskaps- eller markvetenskap.

Vad kan geovetare?

 • Förvalta våra naturresurser.
 • Kommunicera resultat och sätta in dem i ett större sammanhang.
 • Utveckla nya mätmetoder och analyser.
 • Använda statistiska metoder och dynamiska modeller.

Utöver detta kan:

 • Geologer och geovetare kartlägga naturtillgångar i berg, jord och grundvatten, samt bedöma risker med utgångspunkt från naturliga processer.
 • Naturgeografer samla in och analysera information om landskapet och miljön.
 • Hydrologer kartlägga och analysera vattens rörelse och sammansättning, förvalta vårt grundvatten, samt bedöma risker för översvämning och spridning av föroreningar.
 • Oceanografer kartlägga och analysera havens rörelse och sammansättning, samt bedöma konsekvenser av utsläpp, temperaturförändringar, strömmar och vågor i havet.
 • Meteorologer fysik, matematik, it och kemi. De gör väderprognoser genom att ta fram essensen ur stora informationsmängder.

 

Bli medlem!

 

Källor: SCB RAMS 2019, Naturvetarnas löneenkät 2020 och branschrapporter

Senast uppdaterad: