Frågor & svar
Råd och stöd
Man argumenterar med en annan person
Foto: Colourbox

Påverka din lön

Din lön ska grundas på ansvar, kompetens och prestation. Utifrån detta har du möjlighet att påverka din lön och göra lönekarriär.

Löneprocessen pågår ständigt - vill du nå dina mål är det viktigt att vara aktivt i din löneutveckling. Fundera på vad du kan göra för att påverka löneutvecklingen i rätt riktning. Genom att arbeta långsiktigt och strategiskt har du bättre förutsättningar att nå den lönenivå som du önskar och göra lönekarriär.

 

Ta större ansvar

Att ta större ansvar ska ge en högre lön. Tar du på dig ett nytt ansvarsområde eller mer kvalificerade arbetsuppgifter ska du också ta upp frågan om vad detta medför i löneökning. Vänta inte med detta till lönerevisionen. Den ska spegla vad du åstadkommit under det gångna året. Den nya lönenivån bör börja gälla när ditt nya ansvar börjar.

 

Kompetensutveckla dig

Om du lär dig något nytt som innebär att du kan göra ett bättre jobb eller svårare arbetsuppgifter är detta också en grund för en högre lönenivå. Om du kommer överens med din chef om att gå en utbildning under det kommande året kan du föreslå att lönen ska höjas när utbildningen är slutförd.

 

Kommunicera dina resultat

Det är inte alltid chefen har koll på exakt vad du har gjort. Se till att regelbundet, under hela året, berätta för din chef när du gjort någonting bra eller presterat väl.

 

Slipa dina argument inför lönesamtalet

Lönesamtalet är ett gyllene tillfälle att påverka sin löneutveckling. Se till att visa ditt värde utifrån din kompetens, prestation och resultat. Förklara också hur du bidrar till att verksamheten utvecklas och når sina mål. Ge konkreta exempel för att lönesättande chef ska se ditt bidrag till verksamheten. Når du fram med dina argument så ökar du chanserna för en god löneutveckling.

Sätt gärna upp en mållön och diskutera med din chef om vad som krävs för att du ska nå dit inom några år.

Inför lönesamtalet rekommenderar vi att du tar reda på vilka lönekriterier som gäller i just din verksamhet. Var noga med att koppla dina insatser till lönekriterierna och ge konkreta exempel.

Läs mer om lönesamtalet och få rådgivning om hur du lägger upp dina argument inför lönesamtalet.

 

Byt jobb

Belönar inte din arbetsgivare det arbete du lägger ner eller det ansvar du tar? Eller finns det få utsikter att nå den lönenivå du vill ha? Att byta arbetsgivare, arbetsmarknadssektor eller tjänst på ditt nuvarande jobb ger dig ett tillfälle att begära högre lön. Vår lönestatistik visar att byte av jobb är ett av de enklaste sätten att göra lönekarriär.

 

Viktigt med pensionen

Om det saknas kollektivavtal på din arbetsplats måste du ta reda på om arbetsgivaren betalar in pengar till din tjänstepension och de försäkringar som ingår i ett kollektivavtal.

Om tjänstepension inte ingår är din faktiska lön betydligt lägre än det belopp du får i ditt lönekuvert, eftersom du då själv måste avsätta pengar till din tjänstepension och dina försäkringar.

 

Begär rätt ingångslön

Se till att få rätt lön på första jobbet efter examen. En för låg ingångslön är svår att rätta till i efterhand, med risk för att halka efter lönemässigt under hela karriären.

 

Andra delar som påverkar lönen

  • Marknaden – Tillgång och efterfrågan av olika yrkesgrupper. Med en bredare arbetsmarknad ökar chansen till högre lön.
  • Bransch – Lönsamhet och omsättning av pengar. Det finns högre finansiella värden i till exempel läkemedelsbranschen än i jordbruket.
  • Arbetsgivaren – Privat, statlig eller kommunal. Lönerna är som regel lägre i offentlig sektor än i privat. Företagens olika lönsamhet påverkar också lönenivåerna.

Läs mer om hur lönen sätts här. 

Senast uppdaterad: