Frågor & svar
Råd och stöd
Man argumenterar med en annan person
Foto: Colourbox

Påverka din lön

Din lön ska grundas på ansvar, kompetens och prestation. Utifrån detta har du möjlighet att påverka din lön och göra lönekarriär.

Löneprocessen pågår hela tiden genom att du tar ansvar och kommunicerar dina resultat och prestationer. Fundera på vad du kan göra för att påverka löneutvecklingen i rätt riktning. Genom att arbeta långsiktigt och strategiskt har du bättre förutsättningar att nå den lönenivå som du önskar. Vi kallar det för att göra lönekarriär.

 

Ta större ansvar

Att ta större ansvar ska ge en högre lön. Tar du på dig ett nytt ansvarsområde eller mer kvalificerade arbetsuppgifter ska du också ta upp frågan om vad detta medför i löneökning. Vänta inte med detta till lönerevisionen. Den ska spegla vad du åstadkommit under det gångna året. Den nya lönenivån bör börja gälla när ditt nya ansvar börjar.

 

Kompetensutveckla dig

Om du lär dig något nytt som innebär att du kan göra ett bättre jobb eller svårare arbetsuppgifter är detta också en grund för en högre lönenivå. Om du kommer överens med din chef om att gå en utbildning under det kommande året kan du föreslå att lönen ska höjas när utbildningen är slutförd.

 

Argument inför lönesamtalet

Lönesamtalet ger dig goda möjligheter att förbättra din löneutveckling. Här måste du kunna kommunicera din kompetens och presentera dina bidrag till verksamheten och verksamhetens utveckling. Når du fram till lönesättande chef med dina argument så ökar chansen till ett bättre resultat i lönesamtalet.

Sätt gärna upp en mållön och diskutera med din chef om vad som krävs för att du ska nå dit inom några år.

Löneprocessen pågår egentligen hela tiden genom att du gör ett bra jobb. Lägg därför ned tid på att få andra att förstå betydelsen av dina insatser.

Läs mer om lönesamtalet och få rådgivning om hur du lägger upp dina argument inför lönesamtalet.

 

Byt jobb

Belönar inte din arbetsgivare det arbete du lägger ner eller det ansvar du tar? Eller finns det få utsikter att nå den lönenivå du vill ha? Att byta arbetsgivare, arbetsmarknadssektor eller tjänst på ditt nuvarande jobb ger dig ett tillfälle att begära högre lön. Vår lönestatistik visar att byte av jobb är ett av de enklaste sätten att göra lönekarriär.

 

Viktigt med pensionen

Om det saknas kollektivavtal på din arbetsplats måste du ta reda på om arbetsgivaren betalar in pengar till din tjänstepension och de försäkringar som ingår i ett kollektivavtal.

Om tjänstepension inte ingår är din faktiska lön betydligt lägre än det belopp du får i ditt lönekuvert, eftersom du då själv måste avsätta pengar till din tjänstepension och dina försäkringar.

 

Begär rätt ingångslön

Se till att få rätt lön på första jobbet efter examen. En för låg ingångslön är svår att rätta till i efterhand, med risk för att halka efter lönemässigt under hela karriären.

 

Andra delar som påverkar lönen

  • Marknaden – Tillgång och efterfrågan av olika yrkesgrupper. Med en bredare arbetsmarknad ökar chansen till högre lön.
  • Bransch – Lönsamhet och omsättning av pengar. Det finns högre finansiella värden i till exempel läkemedelsbranschen än i jordbruket.
  • Arbetsgivaren – Privat, statlig eller kommunal. Lönerna är som regel lägre i offentlig sektor än i privat. Företagens olika lönsamhet påverkar också lönenivåerna.

Läs mer om hur lönen sätts här. 

Senast uppdaterad: