Frågor & svar
Råd och stöd

Valberedningen

En valberedning är en av de viktigaste funktionerna för en förenings framgång och utveckling. Deras uppdrag är att hitta rätt personer till kommande styrelse.

Valberedningen sitter på medlemmarnas mandat och inte på lokalföreningens styrelse. Oftast består valberedningen av 2-3 personer som väljs på årsmötet. Deras uppgift är att föreslå nya kandidater till styrelsen på kommande årsmöte.

Valberedningen ska ge förslag på en välsammansatt styrelse, både med kompetenta individer och som en kompetent grupp. För att valberedningen ska kunna göra ett bra jobb måste den vara väl förtrogen med organisationen. Den måste också kunna berätta för styrelsekandidater vad uppdraget innebär och vad som förväntas av dem.

 

Tips för valberedningsarbete:

  1. Lär känna styrelsens arbete genom att delta på styrelsemöten och intervjuer. Hur har ni gjort? Har ni samma bild på vad det innebär att sitta i styrelsen?
  2. Undersök med styrelsen hur behoven ser ut framåt. Ta reda på fakta, synpunkter och förslag. Glöm inte att fråga om framtidsplaner, kommande stadgeförändringar m.m. som leder till nya behov eller på annat sätt kan påverka valen.
  3. Fastställ utgångsläget. Vilka avgår? Vilka sitter kvar ytterligare något år? Vilka kandiderar igen? Vilka håller inte måttet eller har suttit för länge?
  4. Klargör sedan vilka poster och funktioner som blir vakanta. Fastställ då kravprofiler. Vilka ledamöter kommer att behövas och vilka egenskaper och kompetenser behöver de som individer och som grupp?
  5. Inhämta förslag på lämpliga kandidater från medlemmarna, eller andra utanför organisationen. Valberedningen kan också föreslå egna kandidater. Ta hänsyn till hur den tidigare styrelsen fungerat och hur medlemmarna i föreningen ser ut och om det är något ni bör ta hänsyn till.
  6. Gör en lista på alla föreslagna kandidater. Analysera kandidaternas styrkor och svagheter och jämför med kravprofilerna. Intervjua eventuellt kandidaterna. Tänk på att förtroendevalda som inte håller måttet ska inte förslås igen. Om de inte självmant avgår bör valberedningen ta en diskussion med dem.
  7. Välj ut de mest lämpliga kandidaterna och skriv en motivering för var och en av dem. Tänk på att det viktigaste är att gruppen fungerar! Kontrollera om alla vill kandidera till styrelsen.
  8. Skicka ut förslaget innan årsmötet (gärna med årsmöteshandlingarna).
  9. Framför valberedningens förslag på kandidater till styrelsen på årsmötet och motivera det.

Ibland kan det vara svårt att hitta styrelsekandidater. Då är det extra viktigt att gå ut och prata med möjliga kandidater, samt tydliggöra att de får utbildning i fackligt arbete och stöd från Naturvetarna eller deras kontaktförbund centralt.

 

Senast uppdaterad: