Frågor & svar
Om oss
koskötare

Naturbrukslärarförbundet

Naturbrukslärarförbundet organiserar lärare på naturbruksgymnasier över hela landet och bevakar utvecklingen inom de gröna utbildningarna.

Dags för årsmöte!

Datum och tid: 11 juni klockan 19:00 på Teams.

Anmäl ditt deltagande till anders.hagg@skola.uppsala.se senast den 3 juni.

 

Naturbrukslärarförbundet samarbetar med Naturbruksskolornas förening. Medlemskap i förbundet kostar 9 kronor per månad. Som student är medlemskapet gratis.

I medlemskapet hos Natuvetarna ingår en inkomstförsäkring. Läs mer om inkomstförsäkringen här.

 

Vad gör Naturbrukslärarförbundet?

Naturbrukslärarförbundet arbetar för naturbruksgymnasiernas framtida utveckling. Har årligen anordnat utbildning och erfarenhetsutbyte mellan Naturbruksgymnasierna i fackliga frågor. Vi driver även arbetet för en legitimation.

Naturbrukslärarförbundet är naturbrukslärarnas röst och arbetar för att påverka Lärarnas Riksförbunds (LR) arbete med Naturbruksgymnasierna, samt att följa upp och arbeta med att dubbelanslutningen med LR fungerar på ett bra sätt.

www.naturbruk.se kan du hitta information om Naturbruksprogrammet och olika inriktningar. På sidan finns länkar till de olika skolornas webbplatser och mycket annat.

Läs mer på Lärarnas Riksförbunds webbplats.

 

Aktuellt

  • Naturbrukslärarnas dubbelanslutning till LR
  • Remissvar om NV-behörighet för elever på Naturbruksskolor
  • Naturvetarnas inkomstförsäkring för dubbelanslutna lärare
  • Lärarlegitimationer

Vad ska föreningen arbeta med? Vad kan vi påverka? Vad efterfrågas av medlemmarna? Om du har förslag eller själv vill hjälpa till så hör av dig till styrelsen.

Medlemsansökan professionsförening för medlemmar i Naturvetarna

Du måste vara inloggad för att skicka formuläret. Om du är inloggad och ändå inte kan skicka det, se till att "Do not track" inte är aktiverat i din webbläsares inställningar.
Professionsförening: Naturbrukslärarförbundet