Frågor & svar
Råd och stöd

Kontakt förtroendevald

Kontakta Naturvetarna eller ert kontaktförbund för att få råd, stöd och utbildning i ditt uppdrag. 

Naturvetarnas medlemsrådgivning 

I frågor om avtal, lön och arbetsrätt, i svåra ärenden eller vid konflikter med arbetsgivaren.

Arbetsgivare som ska kalla Naturvetarna till förhandling skickar förhandlingsframställan till medlemrådgivningen per mejl eller post.

 

Förtroendemannaadministration 

För administrativa frågor kring er förening och anmälan av förtroendevald och skyddsombud. 

 

Kontakta Naturvetarna eller kontaktförbundet?

Kommuner och regioner – Kontakta Naturvetarna för kollektiva frågor och individärenden där förbundets medverkan är nödvändig, då vi är egen avtalspart och kontaktförbund för Naturvetarföreningar. För ersättning för utlägg vid årsmöten kontaktar ni också oss. 

Statlig sektor – Kontakta myndighetens kontaktförbund i kollektiva frågor och för ersättning för utlägg vid årsmöten. I individärenden för medlemmar i Naturvetarna kontaktar ni Naturvetarna.

Privat sektor – Kontakta ert kontaktförbund i kollektiva frågor då det är de som kan påkalla en central förhandling, samt för ersättning för utlägg vid årsmöten och liknande.