Frågor & svar
Om oss
genetiker i labbmiljö

Sveriges Sjukhusgenetiker

Sveriges sjukhusgenetiker, SSG, är en professionsförening inom Naturvetarna som arbetar för att synliggöra landets sjukhusgenetiker och deras kompetens.

Sjukhusgenetiker arbetar vid kliniskt genetiska enheter, som finns vid de flesta universitetssjukhusen i landet. Arbetsuppgifter inkluderar tolkning och rapportering av resultat från genetiska analyser, kvalitetssäkring av laboratorieverksamheten, samt utveckling och implementering av nya metoder i klinisk genetisk laboratoriediagnostik.

Medlemskap i SSG kostar ingenting, men förutsättningen är att man har SFMG-certifiering som sjukhusgenetiker, alternativt är under utbildning som sådan.

För ansökan om medlemskap i SSG vänligen kontakta ordförande Hans Matsson i SSG via e-post. hans.matsson@akademiska.se

Vad gör Sveriges sjukhusgenetiker?

SSG arbetar för införandet av en kompetens- och karriärstege för sjukhusgenetiker, samt att skapa en egen AID-kodning/etikett för yrkeskategorin.

SSG samarbetar med utbildningsgruppen inom Svensk Förening för Medicinsk Genetik och Genomik (SFMG) gällande utbildningsfrågor för sjukhusgenetiker.

SSG bevakar arbetet inom det europeiska initiativet som ämnar att skapa en EU-erkänd specialistyrkesroll för sjukhusgenetiker (Clinical Laboratory Geneticist).

SSG anordnar fortbildningsdagar för sjukhusgenetiker.

Läs mer på vår hemsida http://sfmg.se/arbetsgrupper/ssg/