Frågor & svar
Om oss

Sveriges Sjukhusgenetiker

Sveriges sjukhusgenetiker, SSG, är en professionsförening inom Naturvetarna som arbetar för att synliggöra landets sjukhusgenetiker och deras kompetens.

Sjukhusgenetiker arbetar vid kliniskt genetiska enheter, som finns vid de flesta universitetssjukhusen i landet. Arbetsuppgifter inkluderar tolkning och rapportering av resultat från genetiska analyser, kvalitetssäkring av laboratorieverksamheten, samt utveckling och implementering av nya metoder i klinisk genetisk laboratoriediagnostik.

Medlemskap i SSG kostar ingenting, men förutsättningen är att man är medlem i Naturvetarna, samt har SFMG-godkännande som sjukhusgenetiker, alternativt är under utbildning som sådan.

Vad gör Sveriges sjukhusgenetiker?

SSG arbetar för införandet av en kompetens- och karriärstege för sjukhusgenetiker, samt att skapa en egen AID-kodning/etikett för yrkeskategorin.

SSG verkar för bildandet av en utbildningskommitté inom Svensk Förening för Medicinsk Genetik (SFMG), som ansvarar för utbildningsfrågor gällande sjukhusgenetiker.

SSG bevakar arbetet inom det europeiska initiativet som ämnar att skapa en EU-erkänd specialistyrkesroll för sjukhusgenetiker (Clinical Laboratory Geneticist).

SSG anordnar fortbildningsdagar för sjukhusgenetiker.

Läs mer på vår hemsida http://sfmg.se/arbetsgrupper/ssg/ 

Medlemsansökan professionsförening

Professionsförening: Sveriges Sjukhusgenetiker