Frågor & svar
Råd och stöd

Fastigheter, Almega Tjänsteförbunden

Bland de anslutna företagen finns till exempel Akademiska hus, Jernhusen AB och Wasakronan.

Avtalsperiod 2023-06-01 till 2025-05-31

Tjänstemannaavtal

 

 

Senast uppdaterad: