Frågor & svar
Om oss

Mattias Öberg – PFAS förgiftar vårt dricksvatten

 

Vem är Mattias Öberg?

mattias_200.jpg

Han är en av Sveriges främsta toxikologer och forskar om hälsorisker med kemikalier. Som expert är det honom media ringer till när det kommer till PFAS.

Mattias Öberg är docent i toxikologi vid Karolinska institutet, och finns i ett stort nätverk av svenska och internationella forskare, myndigheter och organisationer.

Han är även svensk representant i den nordiska expertgruppen för riskbedömningar av kemikalier i arbetsmiljön, ordförande i den nationella kommittén för European Registered Toxicologists och ledamot i Eurotox Executive Committee. 

 

 

”PFAS förgiftar vårt grundvatten”

PFAS – ett samlingsnamn för tusentals olika ämnen – finns överallt i vår vardag. De är långlivade och vattenlösliga, vilket gör att halterna hos människa minskar över tid. Men under den tiden kan PFAS orsaka hormonstörningar, försvåra reproduktionen och försämra immunförsvaret, liksom öka cancerrisken.

Boven i dramat är brandskum som framför allt Försvarsmakten har använt i övningar, där giftiga ämnen har läckt ut i grundvattnet och påverkat kvaliteten i vårt dricksvatten. En aktuell dom i Kallinge har gett de drabbade invånarna rätt till ersättning från det kommunala vattenbolaget. Ett motsvarande fall pågår nu i Uppsala.

2026 skärps kraven rejält på rening av vårt dricksvatten, enligt ett EU-direktiv. PFAS.-halten ska minska från 90 nanogram till 4 nanogram per liter vatten.

Glädjande ändå att PFAS i stekpannor och funktionskläder är på väg bort. Värre är att andra generationens PFAS som införs nu är dåligt testade och man vet lite om riskerna, enligt Mattias Öberg, docent i toxikologi vid Karolinska institutet.

 

Lyssna på Mattias Öberg på Spotify

Senast uppdaterad: