Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Råd och stöd

Skogssektorn

Skogssektorn består av företag inom trä- och papersindustrin, samt skogsbruk. Naturvetare i skogssektorn har ofta en yrkesexamen som jägmästare eller skogsmästare. I framtiden kommer troligtvis fler forskarutbildade att anställas. 

Sverige är världens näst största exportör av skogsprodukter. Förutom
traditionella produkter som massa, papper, hygienprodukter, förpackningar och trävaror är skogsnäringen även den största producenten av biobränsle i Sverige.

Totalt arbetar 120 000 personer i skogsnäringen och om underleverantörer exkluderas handlar det om 70 000. Flertalet är anställda inom industrin och drygt 14 000 inom skogsbruket.

För en hållbar omställning av samhället behöver skogssektorn rekrytera bredare och anställa fler forskarutbildade.

 

Naturvetare inom skogssektorn

I skogsnäringen sysselsätts

 • 3 485 naturvetare
 • 1 796 finns inom skogsbruket
 • 1 017 finns inom industrin
 • 422 finns inom tjänstesektorn
 • 250 inom handeln

Naturvetare inom skogsnäringen har ofta en femårig utbildning. En effekt av att så många i näringen har gått jägmästarprogrammet.

Det är däremot förhållandevis få naturvetare i skogsbranschen som är forskarutbildade.

Vanliga utbildningar inom skogssektorn

 1. Jägmästar- och skogsvetarutbildning
 2. Annan utbildning inom skog
 3. Skogsmästar-, skogstekniker- och skogsingenjörsutbildning
 4. Kemi
 5. Systemvetenskap och programvaruteknik
 6. Biologi

 

Bli medlem!

 

Senast uppdaterad: