Frågor & svar
Råd och stöd
Kvinna på väg ut från kontoret

Semester

Du har rätt till semester enligt semesterlagen. Hur mycket betald semester och andra villkor regleras i kollektivavtal på din arbetsplats eller i ditt anställningsavtal.

Du har i princip alltid rätt till semesterledighet, men det innebär inte automatiskt att du har rätt till lön under ledigheten.

Reglerna för betald semesterledighet ser olika ut beroende på vilken bransch du jobbar inom och om din arbetsplats har kollektivavtal.

Här förklarar vi de vanligaste begreppen kring semesterledighet, men det finns många fler regler. Du är välkommen att kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning för att fråga mer om vad som gäller dig.

Semesterledighet

Syftet med semesterlagen är att ge alla anställda rätt till betald vila. För att få rätt till betald semester måste man enligt semesterlagen först tjäna in semester under ett intjänandeår (se rubrik längre ner) för att året efter kunna ta ut betald semester, så kallat uttagsår. Om du inte hunnit tjäna in betald semester har du rätt till obetald ledighet.

Du har laglig rätt till 25 semesterdagar per semesterår om du anställs före 31 augusti. Anställs du efter 31 augusti har du bara rätt till fem semesterdagar. Är anställningen tre månader eller kortare har du ingen självklar rätt till semester.

Fler semesterdagar och andra villkor kan gälla i det kollektivavtal som finns på arbetsplatsen.

Semesterledigheten ska enligt lag förläggas så att arbetstagaren får en sammanhängande ledighetsperiod på minst fyra veckor under juni-augusti.

Intjänandeår

Intjänandeår är det år då du tjänar in din rätt till betald semester. Detta löper enligt semesterlagen från den 1 april till 31 mars. I vissa kollektivavtal är intjänandeår detsamma som kalenderåret, alltså från 1 januari till 31 december. Vissa kollektivavtal har också sammanfallande intjänandeår och semesterår, vilket innebär att du har rätt till betald semester ditt första anställningsår.

Semesterår

Semesterår är det år du tar ut din semesterledighet. Enligt semesterlagen startar semesteråret den 1 april och pågår till den 31 mars nästkommande år. Vissa kollektivavtal eller anställningsavtal räknar kalenderår som semesterår.

Semesterlön

Den lön som betalas under semesterledigheten kallas semesterlön. Utöver din sedvanliga månadslön utgår också ett semestertillägg. Enligt semesterlagen tjänar du in semesterlönen året före semesteråret. Vissa kollektivavtal ger dig rätt till betald semester redan första anställningsåret.

Förskottssemester

Förskottsemester innebär att du får betald semester utan att ha tjänat in det. Skulden skrivs av efter fem år. Om du säger upp din anställning inom fem år räknas skulden av från din intjänade semesterersättning. Om anställningen upphör på grund av arbetsbrist (som inte är en följd av konkurs) eller sjukdom skrivs skulden av. Förskottssemester finns avtalad i kollektivavtal eller anställningsavtal.

Semestertillägg

Utöver din månadslön har du enligt semesterlagen rätt till ett extra lönetillägg, (semestertillägg) under semestern. Sammantaget utgör detta din semesterlön. Enligt semesterlagen är semestertillägget 0,43 procent av månadslönen per betald semesterdag. Procentsatsen kan vara högre i vissa kollektivavtal. Semestertillägget ska betalas ut i samband med semestern och gäller för anställda med månadslön.

Semesterersättning

Semesterersättning är den semesterlön som du tjänat in under din anställning men inte tagit ut. Både du som har månadslön och du som har timlön har rätt till detta. Semesterersättningen ska betalas ut senast en månad efter att en anställning har upphört.

Om du har timlön har du också rätt till semesterersättning. Det är då vanligt att semesterersättningen betalas ut samtidigt med din lön, det vill säga varje månad.

Semester under uppsägningstiden

Semester får inte mot din vilja förläggas under uppsägningstid. Om semestern redan är beviljad och du blir uppsagd på grund av arbetsbrist kan du avstå från den planerade ledigheten om uppsägningstiden är kortare än sex månader.

Senast uppdaterad: