Frågor & svar
Råd och stöd

Påverka på din arbetsplats

Vill du göra skillnad för dig och dina kollegor? Genom att engagera dig fackligt och bli förtroendevald på din arbetsplats kan du vara med och påverka era villkor och arbetsmiljö. Har ni ingen förening idag kan du starta en – det är enklare än du tror!

Att vara lokalt förtroendevald innebär att du:

  • representerar dina kollegor i samtal med arbetsgivaren om till exempel arbetsvillkor och löneprocessen.
  • har mandat att påverka och företräder Naturvetarna på arbetsplatsen.
  • kan fånga upp frågor som är viktiga att förbundet tar upp centralt.

Du behöver inga förkunskaper för att bli förtroendevald. Det viktiga är ditt engagemang och en vilja att lära. Vi erbjuder fackliga utbildningar, råd och stöd så att du är trygg i ditt uppdrag.

 

Engagera dig i er lokala förening

Om du vill bli förtroendevald och vara med och påverka på er arbetsplats kan du engagera dig i er lokalförening. För att bli förtroendevald krävs att du blir invald i lokalföreningens styrelse.

Visa att du är intresserad av att engagera dig genom att kontakta styrelsen, delta på medlemsmöten och även prata med valberedningen om att du gärna ställer upp i nästa val och varför.

Om du är osäker på om ni har en lokalförening på arbetsplatsen kan du kontakta oss på fortroendevald@naturvetarna.se och fråga.

 

Starta en lokal förening

Om det finns en lokalförening kan du engagera dig i denna. För att bli förtroendevald ska du väljas av medlemmarna på lokalföreningens årsmöte. Läs mer om att starta en lokal förening. 

Senast uppdaterad: