Frågor & svar
Råd och stöd

Jobb för dig inom trädgård och landskap

Hortonomer och trädgårdsingenjörer arbetar med den produktionsmässiga odlingen av blommor, grönsaker eller trädgårdsväxter samt med att driva offentliga trädgårdar. Landskapsingenjörer anlägger och förvaltar parker, lekplatser, kyrkogårdar och trädgårdar.

Det finns drygt 500 hortonomer och uppskattningsvis ca 500 landskapsingenjörer och 600 trädgårdsingenjörer på den svenska arbetsmarknaden.

 

Bli medlem!

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetslösheten bland Naturvetarnas medlemmar inom området har det senaste året ökat igen efter att ha legat på en lägre nivå under 2017. Särskilt bekymmersamt är att det finns en påtaglig säsongarbetslöshet.

Pensionsavgångar, ökade kompetenskrav och positiva signaler från branschen gör att Naturvetarna trots den senaste utvecklingen förväntar sig att det på längre sikt kommer att vara balans mellan tillgång och efterfrågan på akademiker inom området.

Årsskiftet 2020/21 fick 5,2 procent av Naturvetarnas medlemmar inom området ersättning från a-kassan eller deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Det kan jämföras med 3,6 procent halvårsskiftet 2020. Konkurrensen om jobben är större i södra Sverige.

 

Var finns jobben?

Hortonomer, landskapsingenjörer och trädgårdsingenjörer arbetar på parkförvaltningar, tekniska förvaltningar, kyrkogårdsförvaltningar, större bostadsföretag, golfklubbar, konsultföretag och arkitektkontor. De arbetar även med företagsrådgivning på olika trädgårds- och tjänsteföretag. Andra arbetsgivare är företag som odlar och säljer växter, frukt och grönsaker, plantskolor, fröleverantörer och stora odlingsanläggningar. En del arbetar också i regionerna, bland annat som lärare på naturbruksskolor.

Vanliga sektorer där de jobbar

 

Exempel på arbetsgivare

 • Hvilan utbildning
 • Stångby Plantskola
 • HIR Skåne
 • ICA Sverige
 • Blomsterlandet
 • Kommuner
 • Svenska kyrkan
 • Länsstyrelser
 • Jordbruksverket
 • SLU

 

Vad gör de på jobbet?

Hortonomer och trädgårdsingenjörer arbetar professionellt med odling av blommor, grönsaker eller trädgårdsväxter. De driver också offentliga trädgårdar eller arbetar rådgivning och utbildning. Landskapsingenjörer anlägger och förvaltar ofta parker, lekplatser, kyrkogårdar och trädgårdar.

 

De flesta hortonomer och trädgårdsingenjörers arbetar med trädgård och utemiljö.

Exempel på titlar

 • Landskapsarkitekt/-Ingenjör
 • Trädgårdsmästare
 • Handläggare
 • Arbetsledare
 • Projektledare
 • Trädgårdsingenjör
 • Hortonom
 • Rådgivare
 • Lärare
 • Kyrkogårdschef

 

Vad tjänar de?

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

 

Vanliga grundutbildningar  

 • Hortonomprogrammet (Hortonomexamen/Masterexamen)
 • Trädgårdsingenjör (Kandidatexamen)
 • Landskapsingenjör (Landskapsingenjörsexamen/Kandidatexamen)

Du kan söka efter relevanta utbildningar på www.studera.nu eller besöka SLU som är det lärosäte som erbjuder utbildningarna.

Hur länge studerar man?

Trädgårdsingenjörer och landskapsingenjörer har idag en treårig utbildning medan det krävs 5 års studier för att ta ut en hortonomexamen. Det är förhållandevis ovanligt att utbildade inom trädgård och landskap är forskarutbildade. Bland Naturvetarnas medlemmar inom området har ca 10 procent en forskarutbildning.

Vad kan hortonomer?

 • Ge råd om storskalig odling och hantering av växter, frukt, bär och grönsaker.
 • Förena frågor om kvalitet, säkerhet, etik och miljö med produktion.
 • Utveckla nya metoder, produkter och tjänster.
 • Värdera anläggningar, skador och investeringar.
 • Växtbiologi i kombination med ekonomi, marknad och teknik.

Vad kan trädgårdsingenjörer?

 • Ge råd om storskalig odling och hantering av växter, frukt, bär och grönsaker.
 • Förena frågor om kvalitet, säkerhet, etik och miljö med produktion.
 • Planering och inköp.
 • Försäljning och marknadsföring.
 • Växtbiologi i kombination med företagande och teknik.

Vad kan landskapsingenjörer?

 • Projektera, utveckla och förvalta utomhusmiljöer.
 • Förena olika krav och önskemål på utomhusmiljön.
 • Arbetsledning och ledarskap.
 • Värdera utomhusmiljöer.
 • Mark- och växtlära samt ekonomi.

 

Bli medlem!

 

Källor: SCB RAMS 2019, Naturvetarnas löneenkät 2020 och branschrapporter

Senast uppdaterad: