Frågor & svar
Om oss

Carl von der Esch – Klarar vi matförsörjningen utan diesel?

 

Vem är Carl von der Esch?

Carl von der EschHan är ledningsstrateg på LRF och är något av lantbrukarnas expert i frågor om matförsörjning, både ur ett svenskt och globalt perspektiv. Han har också rollen som förbundsjurist på LRF och äger ett kombinerat jord- och skogsbruk i trakterna av Trosa. Åkermarken arrenderas ut, medan skogen brukas av ägaren själv. 

 

 

 

Utan diesel och el vad händer då?

Med en stabil matproduktion i fredstid står vi bättre rustade om det värsta skulle hända. Därför är det ett bra tips att välja svenskproducerad mat, gärna efter säsong, menar Carl von der Esch, ledningsstrateg på LRF.

Sverige skulle kunna mätta sin befolkning vid en avspärrning, men kosten skulle bli mindre varierad utan guldkant. I ett längre perspektiv skulle det bli kärvare om vi står utan el och diesel. Även gödning, främst kväve, är en kritisk resurs som Ryssland kontrollerar och är en stor exportör av till hela världen. För att förhindra en global svältkatastrof har FN vädjat till Ryssland att fortsätta med den exporten.

Finns det anledning att preppa och bygga upp egna matlager? Ja, för att klara kortare avbrott i matförsörjningen tycker Carl von der Esch att det är en poäng. Men där har också samhället ett ansvar.

Lyssna på Carl von der Esch 

Senast uppdaterad: