Frågor & svar
Medlemsförmåner
Man i ett kontorslandskap

Inkomstförsäkring

Som medlem i Naturvetarna ingår en förmånlig inkomstförsäkring. Den kompletterar a-kassan och tryggar din inkomst om du skulle bli ofrivilligt arbetslös. 

Naturvetarnas inkomstförsäkring kompletterar a-kassan om du skulle bli ofrivilligt arbetslös så att du kan få:

  • Upp till 80 procent av din a-kassegrundande lön upp till 100 000 kr/månad brutto. Det är ett viktigt komplement eftersom a-kassan endast ersätter 80 procent av inkomster upp till 33 000 kronor per månad (tillfällig nivå för 2022).
  • Ersättning i sammanlagt 150 ersättningsdagar.

Observera att du även måste vara medlem i Akademikernas a-kassa för att omfattas av inkomstförsäkringen, det ingår ej i ditt medlemskap i Naturvetarna. Läs mer om villkoren nedan. 

 

Villkor för inkomstförsäkringen

För att du ska få ersättning från Inkomstförsäkringen behöver du uppfylla ett antal villkor: 

  • Du måste ha varit medlem i Naturvetarna i minst 12 månader. Om du har omfattats av ett annat förbunds inkomstförsäkring kan den tiden tillgodoräknas i kvalificeringstiden, förutsatt att perioden ligger i direkt anslutning till inträdet i Naturvetarna.
  • Du måste vara medlem i och beviljas ersättning från Akademikernas a-kassa. A-kassan ingår inte i ditt medlemskap i Naturvetarna, du ansöker om medlemskap till Akademikernas a-kassa separat på deras webbplats.
  • Du måste uppfylla ett arbetsvillkor, som innebär att du måste ha arbetat minst 80 timmar per månad i minst 12 månader, inom en ramtid av 18 månader före arbetslöshetens inträde. Ramtiden kan förlängas med överhoppningsbar tid i maximalt 5 år. Överhoppningsbar tid är sjukdom, föräldraledighet och studier, förutsatt att de är överhoppningsbara hos Akademikernas a-kassa.

Läs mer om alla villkor för ersättning på Inkomstförsäkringens webbplats.

 

Ansökan om ersättning

För att ansöka om ersättning från Naturvetarnas inkomstförsäkring fyller du i en blankett på inkomstförsäkringens webbplats

 

Tilläggsförsäkring tid

Vill du förlänga inkomstförsäkringens ersättningstid kan du teckna en frivillig tilläggsförsäkring. Den förlänger skyddet med ytterligare 180 ersättningsdagar. Försäkringspremien varierar med din inkomst. Högsta inträdesåldern i Tilläggsförsäkringen är 60 år. Tilläggsförsäkringen har en kvalificeringstid på 18 månader och gäller till och med månadsskiftet innan man fyller 65 år.

Läs mer om och teckna tilläggsförsäkring tid på Inkomstförsäkringens webbplats. 

 

Tilläggsförsäkring lön

Med Tilläggsförsäkring lön kan du utöka det skydd som du har via din gemensamma inkomstförsäkring med upp till 60 000 kronor per månad. Detta innebär att du, tillsammans med a-kassa, som mest kan få 80 procent av 160 000 kronor brutto.

Läs mer om och teckna tilläggsförsäkring lön på Inkomstförsäkringens webbplats. 

 

Senast uppdaterad: