Frågor & svar
Råd och stöd

Hushållningssällskap och Husdjursföreningar, Gröna arbetsgivarna

Gröna arbetsgivarna (tidigare SLA) är en sammanslutning av arbetsgivare inom skogsbruk, hushållningssällskap/husdjursföreningar, jordbruk, trädgårdsnäring och djurparker/djursjukhus. Här är avtalsdokumenten för Hushållningssällskap och husdjursföreningar.

Kollektivavtalet omförhandlas med jämna mellanrum. För att se de allmänna vilkoren och kollektivavtalet i sin helhet behöver du även läsa avtalet från föregående avtalsperiod.  

Avtalsperiod 2023-06-01 till 2025-05-31

Kollektivavtal

Förhandlingsprotokoll

 

Senast uppdaterad: