Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Råd och stöd

Ditt fackliga uppdrag

Att vara fackligt förtroendevald är ett intressant och viktigt uppdrag som ger dig möjlighet att påverka er verksamhet. Du är en viktig del i arbetet med att skapa goda villkor för naturvetare i arbetslivet.

Det lokala fackliga arbetet på arbetsplatserna är grunden i det som kallas för den svenska modellen. Fackförbund och arbetsgivarorganisationer förhandlar fram villkor för en sektor, bransch eller verksamhet genom kollektivavtal. Men det är de lokala förtroendevalda som driver det fackliga arbetet på arbetsplatsen.

Som lokalt fackligt förtroendevald företräder du medlemmarna på din arbetsplats och är Naturvetarnas, och ibland andra Sacoförbunds, ansikte utåt. 

Det fackliga uppdraget innebär i korthet att du:

  • Företräder medlemmarnas intressen och påverkar era villkor på arbetsplatsen
  • Förhandlar och samverkar med arbetsgivaren
  • Stöttar medlemmar
  • Rekryterar nya medlemmar

Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen gäller då arbetsgivaren har kollektivavtal och ditt uppdrag är anmält till arbetsgivaren. Du ska även anmäla till oss att du är fackligt förtroendevald. Lagen ger dig rätt att arbeta med ditt uppdrag och att vara ledig för att gå fackliga kurser på betald arbetstid.

 

Påverka på arbetsplatsen

Som fackligt förtroendevald kan du bidra till att göra skillnad på er arbetsplats. Du representerar medlemmarnas intressen och får en styrka genom att du talar för flera. Du får också insyn i vad som händer på din arbetsplats och inom din yrkesgrupp vilket är viktigt i dialogen med arbetsgivaren.

Förtroendevalda har möjlighet att driva frågor som kan bidra till att göra er verksamhet bättre. Det kan till exempel handla om att utveckla anställningsvillkoren så som arbetstider, arbetsmiljöfrågor och löner. Läs mer under Förhandla med arbetsgivaren. 

Det är viktigt att ha en bra dialog med medlemmar på din arbetsplats för att inhämta synpunkter, och för att synliggöra det uppdrag du har. Visa vad ni driver för frågor och vad ni bidragit med på arbetsplatsen. Ni kan också arrangera seminarium eller medlemsmöte inför eventuellt kommande förändringar. Läs mer om styrelsearbete och rekrytering

 

Stötta medlemmar

Det är vanligt att du kan behöva ge stöd och råd till enskilda medlemmar om till exempel konflikter på arbetsplatsen, förberedelser inför kommande lönesamtal, eller vad som händer om en tjänst läggs ner. Blir ärendena svåra och komplexa rekommenderar vi att du kontaktar ert kontaktförbund för att få stöd, alternativt överlämna ärendet så att det hanteras centralt.

 

Rekrytera medlemmar

Ju fler vi är, desto större möjlighet har fackförbunden att förhandla fram trygga, förmånliga och flexibla kollektivavtal för naturvetare. Som fackligt förtroendevald är det därför viktigt att både vårda och värva medlemmar.

Det kan du göra genom att synliggöra det ni gör på er arbetsplats, du kan också hälsa nya medarbetare välkomna och förklara vikten av att vara medlem för att ha möjlighet att påverka på arbetsplatsen och upprätthålla den svenska modellen. Läs mer om att rekrytera här.

 

Du har sekretess

Du kan komma att få tillgång till känslig information som fackligt förtroendevald och därför är det viktigt att du är medveten om att du har sekretess. När ni inom kommunicerar inom styrelsen måste du därför informera om känsligheten i informationen. 

Läs mer om hantering av personuppgifter

 

Vi stöttar dig

För att du ska ha goda förutsättningar att lyckas med ditt uppdrag stöttar vi dig och de lokala föreningarnas arbete. Du är alltid välkommen att kontakta Medlemsrådgivningen. 

För att du ska vara insatt i det regelverk som reglerar era villkor, både lagar och gällande kollektivavtal erbjuder vi fackliga utbildningar.

 

Informationsbrev 

Du som är fackligt förtroendevald eller skyddsombud får informationsbrev till den e-postadress du har registrerad hos oss. 

Får du inte informationsbreven? Då kan du kolla på Mina sidor att vi har rätt e-postadress till dig, och att ditt uppdrag är anmält till oss

Senast uppdaterad: