Frågor & svar
Om oss

Har du förslag på vad Naturvetarna ska jobba med?

Nu har du möjlighet att påverka vilka frågor Naturvetarna ska driva framåt och hur vi kan stötta dig som medlem. Det gör du genom att skriva en motion till kongressen. Tänk på att alla funderingar och idéer som du och dina kollegor har kan omsättas i en motion.  

Läs gärna Naturvetarnas verksamhetsidé, 1-2 §§ i stadgarna

 

Hur skriver man en motion? 

  • En fråga, en motion. Har du flera förslag på vad du vill påverka skriver du flera motioner. Tänk vad du vill förändra och inte hur ditt förslag ska genomföras.

  • Skriv en sammanfattande rubrik för din motion. 

  • Var kortfattad och tydlig med problemet/bakgrunden. Vad är anledningen till att denna motion behöver ställas? Beskriv vad du vill förändra och ge förslag till åtgärd och lösning. Vad skulle det innebära om din motion går igenom? 

  • Motionen måste innehålla beslutspunkter så kallade yrkanden för kongressen att ta ställning till. Var därför noga med att formulera ditt beslutsförslag som att-satser. ”Jag yrkar på: att Naturvetarna ska…”. En motion kan ha flera att-satser inom samma område. Det viktigaste i en motion är ”att-satsen”. Det är den som är det verkliga yrkandet (förslag) som det röstas om. Kongressen ska kunna säga ja eller nej till yrkandet.  

Här kan du se exempel på hur en motion kan se ut:

Exempel motion 1

Exempel motion 2

Sista datum för att skicka in en motion är den 15 augusti. Motionen kommer att behandlas under kongressen och kan bifallas eller avslås. 

Mejla kongress@naturvetarna.se om du har frågor eller behöver hjälp.

Till motionsformuläret

 

Vad händer när du skickat in motionen?

Motionen tas emot 

När du skickat in motionen via formuläret skickas den vidare till förbundsstyrelsen, som börjar bereda den för handlingarna. OBS! I samband med inskickad motion via formulär får du en bekräftelse. 

Förbundsstyrelsen bereder motionssvar 

Vid eventuella förtydliganden och frågor kan förbundsstyrelsen ta kontakt med dem som har skickat in motion. 

Motionen kommer med i handlingarna 

Den 21 oktober blir kongresshandlingarna tillgängliga i kongressystemet. Där finns alla motioner som har skickats in samt svar från styrelsen om vad de föreslår kongressen att rösta. Antingen föreslår styrelsen att den ska bifallas (att alla ska rösta ja) eller att avslås (röstas nej). Styrelsen kan också anse motionen besvarad om det som tas upp i motionen redan görs eller är under arbete. Kongressombuden fattar beslut om förslagen.  

Kongressen öppnar och stämman röstar om motionen 

Innan kongressen öppnar har ombuden haft möjlighet att diskutera motionen i ett påverkanstorg och i digitala utskott. När kongressen öppnar är det dags att rösta. Alla kongressombud har rösträtt och de väljer att bifalla (rösta ja) eller avslå (rösta nej) motionen.  

Motionen gick igenom eller avslogs 

Efter kongressen påbörjar förbundsstyrelsen sitt arbete med att planera verksamheten för mandatperioden baserat bland annat på de motioner som bifölls. 

Sista datum för att skicka in en motion är den 15 augusti.

Motion till kongressen

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas
Senast uppdaterad: