Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Råd och stöd
Händer som laborerar
Foto: Colourbox

Jobb för kemister

Kemister, inklusive analytiska kemister, sjukhuskemister och laboratorieingenjörer, har kunskap om hur kemiska ämnen är uppbyggda, hur de kan identifieras mätas och användas. Kemister jobbar inom kemi-, läkemedels- och skogsindustrin, och med att se till att kemikaliehanteringen är säker för hälsa och miljö.

Idag finns drygt 8 200 kemister på arbetsmarknaden.

 

Bli medlem!

 

Var finns jobben för kemister?

Kemister arbetar i life science-sektorn, både på life science-sektorn och inom hälso- och sjukvården. De finns också i miljösektorn, livsmedelssektorn och den skogliga sektorn.

Kemister finns i alla verksamheter som behöver kunskap om kemiska ämnen och produkter. Kemi- och life science-branschen dominerar. Läkemedelsindustrin, den kemiska industrin samt petroleum- och pappersmassaindustrin behöver kemisk kompetens. Många kemister arbetar också på myndigheter, exempelvis Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket och Rättsmedicinalverket.

Sjukhuskemister arbetar på universitetssjukhusen i regionerna.

Exempel på arbetsgivare

 • Astra Zeneca
 • Cytiva Sweden
 • Galderma Q-Med
 • Cambrex Karlskoga
 • RISE
 • Kemikalieinspektionen
 • Polismyndigheten
 • Rättsmedicinalverket
 • Universitetssjukhus
 • Universitet
 • Regioner

 

Vad gör kemister på jobbet?

De allra flesta kemister arbetar huvudsakligen med frågor relaterade till hälsa, miljö eller produktion. Forskning och utveckling, laboratoriearbete, kvalitetsarbete och projektledning är de vanligaste arbetsuppgifterna.

 

De flesta kemister arbetar med Life Science och kemi.

Exempel på titlar som kemister kan ha

 • Forskare (Scientist/Reseacher)
 • Kemist
 • Analytisk kemist
 • Laboratorieingenjör
 • Sjukhuskemist
 • Gruppchef/Mellanchef
 • Forskningsingenjör
 • Projektledare
 • Konsult
 • Utredare

 

Vad tjänar kemister?

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök. Du kan även ladda ner en ny lönerapport längre ned på denna sida. 

 

Bli medlem!

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

För kemister är det idag balans mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Vår bedömning är att det på fem års sikt kommer att bli liten konkurrens om jobben.

Vi står inför en situation där fler kemister går i pension än examineras, samtidigt som behovet av kompetensen sannolikt kommer att öka. 

I omställningen av samhället mot ökad hållbarhet behövs kemisk kompetens. De driver utvecklingen för hållbarare material och energiförsörjning, samt tar fram kunskapsunderlag och utför inspektioner för att sålla ut produkter som är skadliga för hälsa och miljö.

Vid årsskiftet 2021/22 fick 1,2 procent av Naturvetarnas medlemmar utbildade inom kemi ersättning från a-kassan eller deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Det är en kraftig nedgång från 2,3 procent året innan. 

Källor: Naturvetarnas löneenkät 2021, SCB RAMS 2019 och branschrapporter

Senast uppdaterad: