Frågor & svar
Råd och stöd

Jobb för kemister

Kemister, inklusive analytiska kemister, sjukhuskemister och laboratorieingenjörer, har kunskap om hur kemiska ämnen är uppbyggda, hur de kan identifieras mätas och användas. Kemister jobbar inom kemi-, läkemedels- och skogsindustrin, och med att se till att kemikaliehanteringen är säker för hälsa och miljö.

Idag finns drygt 8 200 kemister på arbetsmarknaden.

 

Bli medlem!

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

För kemister är det idag balans mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Vår bedömning är att det på fem års sikt kommer att bli liten konkurrens om jobben.

Vi står inför en situation där fler kemister går i pension än examineras, samtidigt som behovet av kompetensen sannolikt kommer att öka. Kemister är också en av de utbildningsgrupper där bristen på utbildade, räknat som procent av efterfrågan, beräknas bli störst år 2035 (Trender & prognoser, SCB, 2017).

I omställningen av samhället mot ökad hållbarhet behövs kemisk kompetens. De driver utvecklingen för hållbarare material och energiförsörjning, samt tar fram kunskapsunderlag och utför inspektioner för att sålla ut produkter som är skadliga för hälsa och miljö.

Vid årsskiftet 2020/21 fick 2,3 procent av Naturvetarnas medlemmar utbildade inom kemi ersättning från a-kassan eller deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

 

Var finns jobben för kemister?

Kemister arbetar i life science-sektorn, både på life science-bolag och inom hälso- och sjukvården. De finns också i miljösektorn, livsmedelssektorn och den skogliga sektorn.

Kemister finns i alla verksamheter som behöver kunskap om kemiska ämnen och produkter. Kemi- och life science-branschen dominerar. Läkemedelsindustrin, den kemiska industrin samt petroleum- och pappersmassaindustrin behöver kemisk kompetens. Många kemister arbetar också på myndigheter, exempelvis Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket och Rättsmedicinalverket.

Sjukhuskemister arbetar på universitetssjukhusen i regionerna.

Vanliga sektorer där de jobbar

 

Exempel på arbetsgivare

 • Astra Zeneca
 • Cytiva Sweden
 • Galderma Q-Med
 • Cambrex Karlskoga
 • RISE
 • Kemikalieinspektionen
 • Polismyndigheten
 • Rättsmedicinalverket
 • Universitetssjukhus
 • Universitet

 

Vad gör kemister på jobbet?

De allra flesta kemister arbetar huvudsakligen med frågor relaterade till hälsa, miljö eller produktion. Forskning och utveckling, laboratoriearbete, kvalitetsarbete och projektledning är de vanligaste arbetsuppgifterna.

 

De flesta kemister arbetar med Life Science och kemi.

Exempel på titlar som kemister kan ha

 • Forskare (Scientist/Reseacher)
 • Kemist
 • Analytisk kemist
 • Laboratorieingenjör
 • Sjukhuskemist
 • Gruppchef/Mellanchef
 • Forskningsingenjör
 • Projektledare
 • Konsult
 • Utredare

 

Vad tjänar kemister?

För dig som är medlem i Naturvetarna finns mer detaljerad statistik att hämta i Saco LöneSök.

 

Vanliga grundutbildningar  

 • Kemi

Du hittar relevanta utbildningar på www.studera.nu. Om du vill få ner antalet träffar begränsa sökningen till program och kandidatexamen.

Hur länge studerar man till kemist?

De flesta kemister har studerat i 4-5 år och har en magister- eller en masterexamen (ca 79 %) och många fortsätter på en forskarutbildning för att doktorera (ca 54 %). Vanliga specialiseringar är analytisk kemi och biokemi.

Vad kan kemister?

 • Analysera vilka ämnen som ingår i ett preparat eller produkt.
 • Designa nya ämnen eller material med skräddarsydda egenskaper.
 • Bedöma risker och arbeta kvalitetssäkert.
 • Kommunicera resultat och sätta in dem i ett större sammanhang.
 • Använda och utveckla kemiska metoder.

 

Bli medlem!

 

Källor: SCB RAMS 2019, Naturvetarnas löneenkät 2020 och branschrapporter

Senast uppdaterad: