Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Råd och stöd
Inspektör antecknar på en inspektion
Foto: Colourbox

Jobb för dig inom arbetsmiljö

Arbetsmiljöingenjörer, arbetsmiljöinspektörer, och miljö- och yrkeshygieniker jobbar med risker i arbetsmiljön. Arbetet är ofta förknippat med teknisk utrustning, ergonomi, ventilation, buller, kemikalier och mikroorganismer.

Det finns cirka 1 100 naturvetare med en utbildning inom arbetsmiljö som hanterar biologiska och kemiska risker på arbetsmarknaden.

 

Bli medlem!

 

Var finns jobben?

Naturvetare med arbetsmiljökompetens arbetar framförallt på konsultföretag, inom företagshälsovården eller på Arbetsmiljöverket.

Miljö- och yrkeshygieniker arbetar i regionerna med att utreda ohälsa kopplat till den omgivande miljön.

I större verksamheter finns alltid arbetsmiljöexperter, som då snarast har rollen som internkonsulter, projektledare eller samordnare. En del arbetar också med processäkerhet inom industrin. Riskerna är då ofta mer storskaliga och kan även få konsekvenser för omgivningen.

Exempel på arbetsgivare 

 • Arbetsmiljöverket
 • Previa
 • Feelgood Företagshälsovård
 • Regioner
 • Kommuner
 • Universitet och högskolor

 

Vanliga arbetsuppgifter

Naturvetare inom arbetsmiljö har fokus på riskvärdering, rådgivning och tillsyn.

Exempel på titlar

 • Arbetsmiljöingenjör/Skyddsingenjör
 • Arbetsmiljöinspektör/-Handläggare
 • Miljöhygieniker
 • Yrkeshygieniker
 • Utredare

 

Vad tjänar de?

 

Bli medlem!

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det är i stort sett balans mellan utbud och efterfrågan på utbildade inom det tekniska arbetsmiljöområdet. Vi bedömer att läget kommer fortsätta så de kommande fem åren.

Om man arbetar som arbetsmiljöingenjör är det en stor fördel med erfarenhet från de branscher där man arbetar. Att få tag på personer med arbetsmiljöutbildning och branscherfarenhet är emellertid svårt, så för erfarna arbetsmiljöingenjör bedömer vi att det även på längre sikt kommer att vara liten konkurrens om jobben.

Den ökande ohälsan i arbetslivet driver på efterfrågan på arbetsmiljökompetens. Företagshälsovården räknar med att behöva rekrytera på grund av stora pensionsavgångar. Arbetsmiljöverket har de senaste åren inte nyrekryterat och antalet personer i kärnverksamheten är stabilt.

Källor: Naturvetarnas löneenkät 2021, SCB RAMS 2019 och branschrapporter

Senast uppdaterad: