Frågor & svar
Råd och stöd
Kvinna tittar långt bort i fjärran

Sjukskrivning

Här kan du läsa om vad som gäller om du blir sjuk. Du finner information om ersättning, arbetsgivarens ansvar, arbetsskada/arbetssjukdom, stress och utmattning samt rehabilitering.

De flesta blir sjuka någon gång ibland. Om det blir mer långvarigt är det bra att känna till vilka ersättningar som finns, samt vart du ska vända dig för stöd och rehabilitering.

 

Arbetsskada

En arbetsskada eller arbetssjukdom kan innebära både fysiska och psykiska besvär. Som arbetsskada räknas personskada som har uppkommit genom exempelvis arbetsplatsolycka, olycka under färd till eller från arbetet, viss smitta och arbetssjukdom som har uppkommit genom skadlig inverkan i arbetet. Det är försäkringskassan som gör bedömningen om det rör sig om en arbetsskada.

Du ska alltid anmäla arbetsskada till arbetsgivaren som i sin tur anmäler till Försäkringskassan. Om arbetsgivaren av någon anledning inte gör en anmälan kan du göra det själv. När anmälan är gjord ansöker du separat om att få ersättning för skadan. Läs mer och anmäl arbetsskada samt ansök om ersättning hos Försäkringskassan på denna länk.

Ersättningen för arbetsskada ser annorlunda ut än ersättningen vid annan sjukskrivning. För att se vilken ersättning du kan få kan du använda  Ersättningskollen.

 

Ersättningar vid sjukskrivning

Ersättningen du får om du blir sjuk beror bland annat på hur länge du är sjuk och om du omfattas av kollektivavtal. Kom ihåg att ersättningen du får vid sjukskrivning är skattepliktig. 

www.ersattningskollen.se kan du se vilken ersättning du har rätt till vid sjukdom och olycksfall, oberoende av vilken sektor du arbetar inom. 

Från sjukdag 1

Dag 1-14 betalas lagstadgad sjuklön ut av arbetsgivaren. Den uppgår till 80 % av din ordinarie lön.

Om du är sjuk i mer än sju dagar ska du efter den sjunde dagen lämna in ett sjukintyg från din läkare till arbetsgivaren. 

Från sjukdag 15-364

Dag 15-364 betalas lagstadgad sjukpenning ut av Försäkringskassan. Den uppgår till knappt 80 procent av lönen upp till Försäkringskassans tak. Kontrollera aktuella siffror på Försäkringskassans hemsida.

Om du omfattas av kollektivavtal betalar arbetsgivaren vanligtvis sjuklön dag 15-90. Det är ett viktigt komplement, framförallt för dig som tjänar mer än Försäkringskassans tak.

Kollektivavtalad ersättning efter dag 90 ser lite olika ut beroende på vilken sektor du arbetar inom: 

  • Om du jobbar i privat sektor och blir långvarigt sjuk får du vanligen sjukpension från Alecta. Det bygger på att du har ITP tjänstepension. Besök Alecta för mer information om sjukpension vid högre lönenivåer. 
  • Arbetar du i statlig sektor får du kollektivavtalad sjuklön från arbetsgivaren till och med dag 364 i sjukperioden.
  • Arbetar du i kommun eller region får du ersättning från både arbetsgivaren och AFA-försäkring. Läs mer på Afa försäkring.

Din arbetsgivare ska anmäla din sjukdom till försäkringskassan den femtonde dagen, men du ansöker själv om sjukpenning.  

Hur din rätt till sjukpenning ser ut och vilka krav som ställs på dig är under sjukskrivningsperioden varierar med längden på sjukskrivning. Kontakta Försäkringskassan för att få veta vad som gäller för dig.

Sjuk mer än ett år

Vid längre tids sjukdom görs en bedömning av din fortsatta arbetsförmåga. Om du beräknas ha permanent nedsatt arbetsförmåga kan du få sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Du kan också ha rätt till sjukpension om det finns kollektivavtal på din arbetsplats.

 

Kollektivavtalet ger extra vid sjukskrivning

Skriv in din månadslön nedan och se vad du får med och utan kollektivavtal om du blir sjuk.

 

För att räkna ut din ersättningsnivå vid sjukskrivning kan du också använda Ersättningskollen, där både lagstadgade och kollektivavtalade ersättningar finns. Besök www.ersattningskollen.se

På www.avtalat.se ser du också hur mycket ditt kollektivavtal är värt om du blir sjuk.

Senast uppdaterad: