Frågor & svar
Om oss

Maria Widemo – Invasiva arter hotar den biologiska mångfalden

 

Vem är Maria Widemo?

Maria Widemo

Hon är enhetschef för Artenheten, Naturavdelningen på Naturvårdsverket med en PhD inom Animal Ecology på Uppsala Universitet. Hon har tidigare arbetat som enhetschef på två olika enheter inom Miljödepartementet och som tf avdelningschef och enhetschef på olika enheter inom Naturvårdsverket. 

 

 

 

 

 

Blomsterlupiner giftiga för alla andra växter

Vägrenar är den sista fristaden för många hotade arter när beteshagarna blir färre. Den förföriskt vackra lupinen är ett gissel som kväver alla andra växter. I samarbete med Trafikverket jobbar Naturvårdsverket för att få bort lupinerna från vägrenarna.

På andra platser är det länsstyrelsen som har det handgripliga ansvaret för att bekämpa parkslide, jättebalsamin, kanadensiskt gullris och andra invasiva arter.

EU har förklarat krig mot invasiva arter

Staten kan inte göra allt, enligt Maria Widemo, enhetschef på Naturvårdsverket. Hon menar att även markägare har ett ansvar för att hålla rent från invasiva arter. EU har också förklarat krig mot invasiva arter som utgör ett hot mot jordbruket i främst södra Europa.

Men hur ska man då hantera icke önskvärda växter som man har ryckt upp? Släng de inte på komposten eller i skogen, där de sprider sig. De växterna måste brännas eller destrueras på annat sätt.

Minken och mårdhunden hör inte heller till den svenska faunan och gör livet surt för markhäckande fåglar om groddjur. Där gör Sveriges jägare en stor insats för att bli av med de invasiva djuren.

 

Lyssna på Maria Widemo på Spotify

Senast uppdaterad: