Frågor & svar
Råd och stöd

Tjänstemän inom näringslivet, Fremia

Kollektivavtalet Industriföretag, petroleumhandel, fastighetsförvaltning med mera byter nu namn till Tjänstemän inom näringslivet. Under våren 2023 flyttades även arbetsgivare under före detta Tjänsteföretag in i detta avtal. Kollektivavtalet gäller mellan Fremia, Unionen, Akademikerförbunden, samt Ledarna. Omfattar löneavtal, allmänna anställningsvillkor så som semester, sjuklön, övertidskompensation, restidsersättning med mera.

Fremia är arbetsgivarföreningen för verksamheter i huvudsak inom kooperation, civilsamhälle, idéburen välfärd och samhällsnytta samt medarbetar- eller partnerägda företag.

Avtalsperiod 2023-04-01 till 2025-03-31

Kollektivavtal

Brochyren oreglerad arbetstid

Äldre avtal

Kollektivavtal 2020-2023

Industriföretag, KFO

 

Senast uppdaterad: