Frågor & svar
Råd och stöd

Högskola, Arbetsgivaralliansen

Arbetsgivaralliansen organiserar arbetsgivare inom den ideella sektorn. Här finns avtalsdokumenten för avtalsområdet Högskola.

Avtalsperiod 2013-02-30 till 2014-12-31

Allmänna anställningsvillkor

Senast uppdaterad: