Frågor & svar

Annonsera i tidning, nyhetsbrev och webb

När ni vill nå naturvetare, annonsera hos hos! Med en annons i tidningen Naturvetaren, på webben eller i nyhetsbrevet når ni 34 000 naturvetare inom naturvetenskap.

Våra medlemmar finns inom:

 • Arbetsmiljö – Arbetsmiljöingenjör, arbetsmiljöinspektör, yrkeshygieniker
 • Biologi – Biolog, mikrobiolog, molekylärbiolog, zoolog, toxikolog
 • Data och matematik – Matematiker, statistiker, data och systemvetare
 • Djur – Husdjursagronom, djursjukskötare, hippolog, djurskyddsinspektör
 • Fysik – Fysiker, astronom
 • Geovetenskap – Geolog, geovetare, hydrolog, meteorolog, oceanograf
 • Kemi – Biokemist, kemiteknik
 • Lantbruk – Agronom, lantmästare
 • Livsmedel – Agronom, nutritionist, dietist
 • Medicin och laboratorieteknik – Biomedicin, biomedicinsk analytiker, cytodiagnostiker, sjukhusfysiker
 • Miljö – Ekolog, miljö och naturvård, miljö- och hälsoskyddsinspektör
 • Skog – Skogsmästare, jägmästare
 • Trädgård och landskap – Trädgårdsingenjör, landskapsingenjör, hortonom

 

Tidningen Naturvetaren

En färsk läsarundersökning visar att nio av tio läsare tycker att tidningen är bra eller mycket bra. Karriär, arbetsmiljö och vetenskap ligger i topp hos läsarna.

Upplaga: 34 000

Tidningsannonser är momsbefriade.

 

Pris

 • Helsida (154 x 203 mm) 20 900 kr
 • Helsida utfallande (190 x 240 mm) 20 900 kr
 • Uppslag (346 x 203 mm) 36 800 kr
 • Uppslag utfallande (380 x 240 mm) 36 800 kr
 • Baksida (164 x 188 mm) 22 900 kr
 • Halvsida liggande (154 x 100 mm) 14 900 kr
 • Halvsida stående (75 x 203 mm) 14 900 kr
 • Kvartssida stående (75 x 100 mm) 10 800 kr
 • Kvartssida liggande (154 x 49 mm) 10 800 kr
 • Blänkare åttondel (75 x 49 mm) 7 500 kr

Rabatt vid annonsering i Naturvetaren:

 • 2 gånger: 10 procent
 • 4 gånger: 15 procent
 • Vid annonsering i 2 medier: 10 procent
 • vid annonsering i 3 medier: 15 procent

 

Utgivning 2022

Nummer
Bokning/material
Utgivning
1 25 februari 17 mars
2 3 juni 16 juni
3 16 september 29 september
4 25 november 8 december

Nyhetsbrev

Naturvetarnas nyhetsbrev får medlemmarna i sin inbox. Att många annonsörer kommer tillbaka vittnar om att det digitala nyhetsbrevet ger resultat. Vi följer hela tiden upp öppningsfrekvensen, som pekar stadigt uppåt.

Vi behöver länken till annonsen på den webbplats där annonsen finns, samt företagets logotyp i jpg, jpeg eller gif.

 

Pris

Rabatt vid annonsering i nyhetsbrev:

 • Vid annonsering i 2 medier: 10 procent
 • Vid annonsering i 3 medier: 15 procent

 

Utgivning 2022

Nummer
Bokning/material
Utgivning
1 4 januari 6 januari
2 1 februari 3 februari
3 1 mars 3 mars
4 5 april 7 april
5 3 maj 5 maj
6 31 maj 2 juni
7 30 augusti 1 september
8 4 oktober 6 oktober
9 1 november 3 november
10 29 november 1 december

 

Studentbrevet

Nummer
Bokning/material
Utgivning
1 11 januari 13 januari
2 8 februari 10 februari
3 8 mars 10 mars
4 12 april 14 april
5 10 maj 12 maj
6 7 juni 9 juni
7 6 september 8 september
8 11 oktober 13 oktober
9 8 november 10 november
10 6 december 8 december

Webb

Med en annons på www.naturvetarna.se når ni snabbt och effektivt akademiker inom naturvetenskap. Platsannonserna finns på naturvetarna.se/ledigajobb och ligger uppe fram till sista ansökningsdag. 

Format: gif, jpg, png. 

 

Pris

 • 5 900 kronor + moms för en annons på naturvetarna.se/ledigajobb
 • Banner på startsidan 450 x 300 px: 6 900 kr.
 • Banner på startsidan 900 x 300 px: 8 900 kr

Pris för banners avser 14 dagars exponering.

Moms tillkommer på digital annonsering. 

Rabatt vid annonsering på webben:

 • Vid annonsering i 2 medier: 10 procent
 • Vid annonsering i 3 medier: 15 procent
Senast uppdaterad: