Fråga oss här!

Annonsering, utgivningsplan och priser

När ni vill nå naturvetare, annonsera hos hos! Med en annons i tidningen Naturvetaren, på webben eller i nyhetsbrevet når ni 33 000 naturvetare inom naturvetenskap.

Våra medlemmar finns inom:

 • Arbetsmiljö – Arbetsmiljöingenjör, arbetsmiljöinspektör, yrkeshygieniker
 • Biologi – Biolog, mikrobiolog, molekylärbiolog, zoolog, toxikolog
 • Data och matematik – Matematiker, statistiker, data och systemvetare
 • Djur – Husdjursagronom, djursjukskötare, hippolog, djurskyddsinspektör
 • Fysik – Fysiker, astronom
 • Geovetenskap – Geolog, geovetare, hydrolog, meteorolog, oceanograf
 • Kemi – Biokemist, kemiteknik
 • Lantbruk – Agronom, lantmästare
 • Livsmedel – Agronom, nutritionist, dietist
 • Medicin och laboratorieteknik – Biomedicin, biomedicinsk analytiker, cytodiagnostiker, sjukhusfysiker
 • Miljö – Ekolog, miljö och naturvård, miljö- och hälsoskyddsinspektör
 • Skog – Skogsmästare, jägmästare
 • Trädgård och landskap – Trädgårdsingenjör, landskapsingenjör, hortonom

 

Tidningen Naturvetaren

En färsk läsarundersökning visar att nio av tio läsare tycker att tidningen är bra eller mycket bra. Karriär, arbetsmiljö och vetenskap ligger i topp hos läsarna.

TS upplaga 2019: 33 200 ex.

Tidningsannonser är momsbefriade.

Pris:

 • Helsida (154 x 203 mm) 20 900 kr
 • Helsida utfallande (190 x 240 mm) 20 900 kr
 • Uppslag (346 x 203 mm) 36 800 kr
 • Uppslag utfallande (380 x 240 mm) 36 800 kr
 • Baksida (164 x 188 mm) 22 900 kr
 • Halvsida liggande (154 x 100 mm) 14 900 kr
 • Halvsida stående (75 x 203 mm) 14 900 kr
 • Kvartssida stående (75 x 100 mm) 10 800 kr
 • Kvartssida liggande (154 x 49 mm) 10 800 kr
 • Blänkare åttondel (75 x 49 mm) 7 500 kr
Rabatt vid annonsering i Naturvetaren:
 • 2 gånger: 10 procent
 • 4 gånger: 15 procent
 • Vid annonsering i 2 medier: 10 procent
 • vid annonsering i 3 medier: 15 procent

Utgivning 2020

Nummer
Bokning/material
Utgivning
1 28 februari 12 mars
2 29 maj 11 juni
3 18 september 1 oktober
4 27 november 10 december

 

Webb

Med en annons på www.naturvetarna.se når ni snabbt och effektivt akademiker inom naturvetenskap. Platsannonserna finns på naturvetarna.se/ledigajobb och ligger uppe fram till sista ansökningsdag. 

Format: gif, jpg, alt. PNG. 

Pris: 

 • 5 900 kronor + moms för en annons.
 • Banner på startsidan 450 x 300 px: 6 900 kr.
 • Banner på startsidan 900 x 300 px: 8 900 kr

Pris för banners avser 14 dagars exponering.

Moms tillkommer på digital annonsering. 

Rabatt vid annonsering på webben:
 • Vid annonsering i 2 medier: 10 procent
 • Vid annonsering i 3 medier: 15 procent

 

Nyhetsbrev

Naturvetarnas nyhetsbrev får medlemmarna i sin inbox. Att många annonsörer kommer tillbaka vittnar om att det digitala nyhetsbrevet ger resultat. Vi följer hela tiden upp öppningsfrekvensen, som pekar stadigt uppåt.

Vi behöver länken till annonsen på den webbplats där annonsen finns, samt företagets logotyp i jpg, jpeg eller gif.

Pris:

Rabatt vid annonsering i nyhetsbrev:
 • Vid annonsering i 2 medier: 10 procent
 • Vid annonsering i 3 medier: 15 procent

Utgivning 2020

Nummer
Bokning/material
Utgivning
1 14 januari 16 januari
2 18 februari 20 februari
3 24 mars 26 mars
4 21 april 23 april
5 12 maj 14 maj
6 2 juni 4 juni
7 25 augusti 27 augusti
8 13 oktober 15 oktober
9 10 november 12 november
10 15 december 17 december
Senast uppdaterad: