Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Om oss
Två personer på bilden som har möte

Svensk förening för genetiska vägledare

Svensk förening för genetiska vägledare, SFGV, är en professionsförening inom Naturvetarna som arbetar för att skapa nätverk och kunskapsutbyte mellan landets genetiska vägledare.

Genetiska vägledare

Genetiska vägledare jobbar nära patienter och familjer som utreds för genetiskt betingad sjukdom. Deras arbetsplats är ofta, men inte alltid, en klinisk genetisk enhet vid någon av landets universitetssjukhus.

I arbetsuppgifterna för genetiska vägledare ingår bl.a. att hålla i mottagningsverksamhet, där patienter som är under utredning ges genetisk vägledning så som information om genetisk testning och psykosocialt omhändertagande. Ofta kartlägger den genetiska vägledaren patientens släkthistoria och sammanfattar denna i ett släktträd, vilket utgör en viktig del av det medicinska bedömningsunderlaget. Andra arbetsuppgifter kan vara att utbilda och informera sjukvårdspersonal om genetiska tillstånd och utredningsgången.

Vad gör Svensk förening för genetiska vägledare?

SFGV arbetar, tillsammans med Sveriges sjukhusgenetiker, för att genetiska vägledare och sjukhusgenetiker ska få skyddade yrkestitlar samt egna AID-koder.
SFGV samarbetar med utbildningsgruppen inom Svensk Förening för Medicinsk Genetik och Genomik (SFMG) gällande utbildningsfrågor.
SFGV anordnar nätverks- och fortbildningsdagar för medlemmarna.
Läs mer om vårt arbete på vår hemsida SFGV.

Medlemskap i SFGV kostar 200 kr /år och ansökan sker via mejl, med ämnes rad "Bli medlem".


Ansök om medlemskap