Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Råd och stöd
Hand som signerar avtal

Ditt anställningsavtal

Anställningsavtalet innehåller det som du och din arbetsgivare kommer överens om när du får jobbet. Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal så är ett utförligt och tydligt anställningsavtal extra viktigt.

Anställningsavtalet bör innehålla de villkor som gäller för din anställning, till exempel:

 • anställningsform
 • arbetsbeskrivning och eventuell titel
 • förmåner

Det är viktigt att anställningsavtalet är signerat innan du påbörjar din nya anställning. Avtalet bevisar att du har en anställning och vilka villkor du och din arbetsgivare kommit överens om. Detta är viktigt om du skulle hamna i en tvist med din arbetsgivare.

Arbetsgivaren är skyldig att skriftligen informera om vilka villkor som gäller i anställningen senast en månad efter det att anställningen har påbörjats enligt Lagen om anställningsskydd, LAS.

Om din arbetsgivare har kollektivavtal har du också rätt till flera villkor och förmåner enligt avtalet. Om din arbetsgivare däremot inte har kollektivavtal behöver alla villkor, med undantag av vissa rättigheter stadgade i lag, finnas i ditt anställningsavtal som du måste förhandla om själv.

Vi har tagit fram en mall för vad ett anställningsavtal bör omfatta om du börjar jobba på ett företag utan kollektivavtal (svenska och engelska). Det finns även mallar för vd- och avgångsavtal. För att ladda ner avtalsmallarna krävs att du loggar in. 

Kontakta Naturvetarna om du vill ha råd om vad ditt anställningsavtal innebär för dig.

 

Detta bör finnas i ditt anställningsavtal

Nedan kan du läsa om vad ditt anställningsavtal bör innehålla. Kontakta arbetsgivaren eller den lokala fackliga föreningen för mer information om arbetsplatsen har kollektivavtal. 

Om kollektivavtal saknas

Om arbetsplatsen saknar kollektivavtal måste anställningsavtalet fånga upp alla villkor som normalt finns i kollektivavtalet. Detta bör finnas med:

 • Parter: Vem är arbetsgivare och vem är arbetstagare?
 • Befattning: Vilken är din befattning? Är den förenad med personalansvar? Vilka är dina arbetsuppgifter? Vilket är ditt ansvarsområde?
 • Tillträde: När börjar du din anställning?
 • Anställningsform: Är din anställning på prov, tidsbegränsad eller tills vidare? Anställningsavtalet gäller tills vidare om inget annat har avtalats mellan er.
 • Placering: Var är du placerad geografiskt?
 • Lön: Vilken är din fasta kontanta månadslön? Har du rörlig lön? När sker lönerevision? I vilket års nivå gäller lönen? När betalas lönen ut?
 • Övertid: Du bör avtala om vad som ska gälla om du arbetar övertid. Ska du få kompensation i form av tid eller pengar?
 • Semester: Utgår enligt lag med 25 semesterdagar per semesterår. För den som får avstå övertidsersättning gäller 30 semesterdagar per semesterår. Förskottssemester kan bli aktuellt i den mån du inte hunnit tjäna in semesterlön.
 • Tjänstepension: Bolaget ska ansluta dig till de avtal som gäller på din arbetsmarknadssektor.
 • Övriga förmåner: Har du tjänstebil? Har du subventionerad lunch, dagstidning, telefon etc.? Vilka villkor gäller i så fall för dessa förmåner?
 • Tjänsteresor: Vilka resekostnader ersätts av arbetsgivaren? Vilka traktamenten med beloppsnivåer gäller för dina resor inom och utanför Sverige? Vilka bilersättningar gäller för dina tjänsteresor inom Sverige? Har du rätt till restidsersättning?
 • Konkurrensklausul: Konkurrensklausuler kan få stora konsekvenser om du väljer att avsluta din anställning. Om din arbetsgivare vill ha en konkurrensklausul bör du kontakta medlemsrådgivningen.
 • Övrigt: Du bör se till att övriga anställningsvillkor såsom sjuklön, uppsägningstider, restidsersättning, arbetstider med mera följer något kollektivavtal.

Vi har tagit fram en avtalsmall för anställningar på företag utan kollektivavtal. Läs mer och ladda ner här.

Här hittar du kollektivavtal för olika sektioner på arbetsmarknaden och olika branscher.

Om kollektivavtal finns

Om din arbetsgivare har kollektivavtal, eller ett så kallat hängavtal, har du ett bra grundskydd med flera förmåner. Ett kollektivavtal gäller för alla anställda på en arbetsplats, oavsett om man är fackligt ansluten eller ej.

Kollektivavtalet reglerar alla viktiga frågor och ditt anställningsavtal kan hållas kort. Detta regleras i kollektivavtalet:

 • När och hur lönen ska ses över.
 • Försäkringar, pensioner och trygghetsavtal.
 • Arbetstid, semester, sjuklön, övertidskompensation, restidsersättning, ledighet, uppsägningstider, föräldralön o.s.v.

Om det finns kollektivavtal brukar anställningsavtalet ändå innehålla följande information:

Läs mer om kollektivavtal

Senast uppdaterad: