Frågor & svar
Råd och stöd

Tjänstemän inom civilsamhället, Fremia

Fremia är arbetsgivarföreningen för verksamheter i huvudsak inom kooperation, civilsamhälle, idéburen välfärd och samhällsnytta samt medarbetar- eller partnerägda företag.

Avtalsperiod 2023-05-01 till 2025-04-30

Kollektivavtal inklusive löneavtal

 

Äldre avtal

Kollektivatal 2021-2023

Tjänsteföretag, KFO

Senast uppdaterad: