Frågor & svar
Bli medlem

Vem kan vara medlem?

Om du har läst eller läser ett naturvetenskapligt ämne minst tre år på universitet eller högskola är du varmt välkommen som medlem i Naturvetarna.

Det som utmärker Naturvetarna från en del andra förbund är att vi organiserar medlemmar utifrån deras utbildningsområde. Därför kan vi också ge naturvetare vägledning och service baserat på naturvetares kompetens och arbetsmarknad.

 

Din utbildning

Du kan vara medlem om du har eller läser en akademisk utbildning på minst tre år (120p eller 180hp) inom naturvetenskap. Utbildningen kan ha följande inriktningar:

 

Undantag

Vi kan göra undantag från regeln om vi till exempel ser att en person har arbetslivserfarenhet som är likvärdig med en akademisk naturvetenskaplig utbildning, eller om hen har ett arbete som normalt kräver en akademisk naturvetenskaplig utbildning.

Är du osäker på om du kan vara medlem, kan du göra en medlemsansökan som vanligt och lägga till information om dina relevanta arbetslivserfarenheter/utbildningar i informationsfältet till handläggaren. Då tas ett beslut av ansvarig chef på Naturvetarna. 

 

Medlemskap i två fackförbund

Naturvetare som arbetar inom vissa branscher har möjlighet att vara dubbelansluten till Naturvetarna och ett annat fackförbund.

Läs mer om dubbelanslutning här.

 

Din sysselsättning

Du är välkommen som medlem om du arbetar eller är arbetssökande, företagarechef eller student. Läs mer om vad vi erbjuder specifikt genom att klicka på länkarna för respektive grupp. Här hittar du tjänster och förmåner som vi erbjuder alla våra medlemmar. 

 

Alla sektorer

Du kan vara medlem i Naturvetarna oavsett vilken sektor du arbetar inom. Vi representerar dig oavsett om du arbetar inom privat sektor, statlig sektor, kommun eller region. Det är smidigt om du byter arbetsmarknadssektor, då behöver du inte byta fackförbund. 

 

Ny i Sverige?

Om du flyttar till Sverige för att studera, forska eller arbeta och planerar att stanna under en längre tid kan du dra nytta av ditt medlemskap i Naturvetarna till fullo.

 

Nordiskt gästmedlemskap

Om du är medlem i ett nordiskt systerförbund och jobbar eller studerar i Sverige kan du vara gästmedlem i Naturvetarna. Gästmedlemskapet innebär att du har rätt till samma service som förbundets medlemmar. Skriv i din medlemsansökan att du önskar vara gästmedlem och i vilket systerförbund du är medlem i idag. 

Samma sak gäller om du är medlem i Naturvetarna och arbetar eller studerar i ett annat nordiskt land

Senast uppdaterad: