Frågor & svar
Om oss

Att vara kongressombud

Som kongressombud representerar du tillsammans med 54 andra naturvetare alla förbundets medlemmar under kongressen. Sista dag att nominera kongressombud är den 10 april.

helena-ombud-400px.jpg

Helena: ”Roligt och lärorikt att vara med på en kongress”

Helena Sylvan har varit kongressombud på flera kongresser. Vid sidan av att stärka medlemmarna på arbetsmarknaden tycker hon att det är viktigt att få fler unga att plugga naturvetenskap.

Hon gillar också den öppna delen av kongressen där ett aktuellt ämne diskuteras.

”Det är roligt och lärorikt av vara med på kongressen. Ett bra tillfälle att möta andra naturvetare i andra roller.”

 

Spännande möten

Under kongressdagarna är du med om spännande möten, lyssnar på inspirerande föredrag och pratar om vad som är viktigt för naturvetare och vad en facklig organisation för naturvetare behöver fokusera på. Det är endast kongressombuden som har rösträtt och alltså styr de vilka beslut som ska fattas. Att vara kongressombud är ett viktigt uppdrag!

Innan kongressen arbetar förbundsstyrelsen fram förslag (propositioner) på vilken riktning Naturvetarna ska ha de kommande åren. Förslagen kan vara allt från ändringar i stadgar till politisk inriktning och vilken verksamhet som ska bedrivas. Alla naturvetarmedlemmar kan lämna in egna förslag (motioner) och har även rätt att närvara under kongressen.

 

Så funkar det

Förbundsstyrelsen går igenom motioner i förväg och ger förslag på vilka beslut som ska tas. Som kongressombud får du ta del av förslagen genom kongresshandlingarna som skickas ut en månad innan kongressen.

  • Handlingarna och utskottsindelningen meddelas den 21 oktober.

Du förväntas sätta dig in i förslagen som presenteras i kongresshandlingarna och delta i diskussioner i utskottsarbetet.Här har du chans att påverka genom att komma med synpunkter och egna förslag.

  • Utskottsarbetet sker digitalt på kvällstid, veckan före kongressen. 

Under kongressdagarna lyfts förslagen som kommit in och ibland blir det stor diskussion och debatt i olika frågor. När det är dags att fatta beslut är det kongressombuden som gör det eftersom endast de har rösträtt under kongressen.

Kongressen beslutar även om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen, vilka som ska vara revisorer och om avgående förbundsstyrelse har uppfyllt sitt uppdrag från föregående kongress.

 

Du representerar medlemmarna fram till nästa kongress

Som kongressombud väljs du som representant för medlemmarna ända fram till nästa kongress. Under tiden fram till dess möts förbundsrådet vid två tillfällen. Om du är den som får flest eller näst flest antal röster i din valkrets, kommer du att bli inbjuden till förbundsrådet för att följa upp att styrelsen jobbar efter det som ni gemensamt beslutat om på kongressen. 

Självfallet får du som ombud ersättning för förlorad arbetsförtjänst och eventuella resekostnader både vid kongressen och förbundsrådet.

Senast uppdaterad: